Cộng đồng đầu tư bất động sản tìm kiếm gì mỗi ngày? Dự án Long Cang Riverpark Cần Đước Long An? ✅ Địa ốc Phúc Land (2023)

Bài viết này là thực sự không mang nội dung gì, thực ra đây là bài viết Test chúng tôi đang thử nghiệm để đánh giá hiệu quả các công cụ tìm kiếm!

  • Nếu bạn là khách hàng quan tâm dự án Long Cang Riverpark, hãy bấm vào dự án bên dưới đây để có thêm thông tin bạn quan tâm khi dự án chính thức được chúng tôi công bố!
  • Còn nếu bạn quan tâm chủ đầu tư Phúc Land Group, bạn có thể tham khảo trên website này của chúng tôi!

Cộng đồng đầu tư bất động sản tìm kiếm gì mỗi ngày? Dự án Long Cang Riverpark Cần Đước Long An? ✅ Địa ốc Phúc Land (1)

Còn bên dưới này sẽ là các bài viết tự động do hệ thống tìm kiếm của chúng tôi ghi nhận mỗi ngày và đưa lên đây tự động! Xin cảm ơn bạn! Bài viết này có thể không có giá trị cho bạn nhưng nó giúp chúng tôi tìm ra các thông tin khác, chúng tôi sẽ tắt ngay khi hoàn thiện tính năng!

Danh sách tìm kiếm ngày: 09/12/2020 – Dump Database Free

21:46:50: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for AchimWinkler Guestbook with query “Copyright (C) 2001 Achim Winkler”
21:46:50: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN for JV-LinkDirectory with query “Choose this option, if you want to add a one-way link from this directory to your website”
21:46:50: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for Qhub with query “Ask a question Provide Feedback” ílé
21:46:50: [ ] 007/084 [Page 001] results on Yahoo vn for iDocScript with query “Powered by iDocScript.com” presented
21:46:50: [ ] 000/000 [Page END] results on google for LINKER with query “Add Link” “Fill Link Item”
21:46:50: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo vn for DedeEIMS with query “Power by DedeCms” “QQ:”
21:46:50: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for Laconica with query “It runs the Laconica microblogging software”
21:46:50: [ ] Loaded 0/0 URLs from site lists
21:46:50: [-] 025/250 PR-4 too low – http://erapor.smkhg.sch.id/61874E8/tech-powered-by-revou-software.html
21:46:50: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for Article Beach with query “Articles with any spelling or grammar errors will be deleted” depuis
21:46:50: [-] 026/250 whois/stats site already parsed – http://dulichdau.com.zigstat.com/
21:46:50: [-] 027/250 PR-0 too low – https://termlifemax.blogspot.com/
21:46:50: [-] 028/250 PR-0 too low – https://bluehostingchile.blogspot.com/
21:46:52: [+] 234/262 matches engine ReVou – http://universa.unijales.edu.br/tech_powered_by_revou_software.pdf
21:46:52: [-] 234/262 PR-4 too low – http://universa.unijales.edu.br/tech_powered_by_revou_software.pdf
21:46:53: [-] 029/249 PR-4 too low – http://erapor.smkhg.sch.id/C414152/touran-bedienungsanleitung-sicherungen.html
21:46:53: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo vn for PHPInfo Exploit with query “PHP Version 4.4.3” “Build Date” “Server API” “PHP Variables”
21:46:53: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN for Laconica with query “is a micro-blogging service based on the Free Software Laconica tool.”
21:46:53: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN for Basti Guestbook with query “Code by basti2web.de” g%C3%A4stebuch
21:46:54: [-] 030/248 whois/stats site already parsed – http://dulichdau.com.zigstat.com/
21:46:55: [-] 031/250 no engine matches (SOCK: Socket is not connected) – https://zbook.org/olympus-om-88_MTEwMDY5.html
21:46:56: [-] 032/248 PR-4 too low – http://erapor.smkhg.sch.id/BF21300AA046/erifon-cls-25-msds.html
21:46:56: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for StatusNet with query “Join now to promote your business, find partners, build relationships and reconnect with community. Sync with Facebook Twitter Email SMS and more”[
21:46:56: [ ] 006/099 [Page 001] results on google VN for FireBoard with query “powered by fireboard”
21:46:57: [-] 033/248 PR-4 too low – http://erapor.smkhg.sch.id/61874/tech-powered-by-revou-software.html
21:46:57: [-] 235/262 no engine matches (SOCK: Connection timed out) – http://pornominutes.net
21:46:57: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo vn for Fake UserAgent with query “Firefox/12.0” Chrome WOW64
21:46:57: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN for DocMint Exploit with query “Website powered by Docmint” jour
21:46:57: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for Joomla K2 with query “Forgot your password?” “Log in” “Login Form” “Remember Me” “Forgot your username?” “Create an account”
21:46:57: [-] 034/248 whois/stats site already parsed – http://dulichdau.com.zigstat.com/
21:46:57: [-] already parsed – https://zbook.org/e-3-olympus_MTI2OTQx.html
21:47:00: [-] 036/248 PR-4 too low – http://erapor.smkhg.sch.id/A35A3A3/decomposition-and-synthesis-reactions-answer-key.html
21:47:00: [-] already parsed – http://pornominutes.net/kikunyu-kenya-sex/
21:47:00: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for Web Wiz Guestbook with query “Powered by Web Wiz Guestbook version”
21:47:00: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN VN for WordPress Article with query “du lich da lat dulichdau.com” dia diem an uong dulichdau.com
21:47:00: [ ] 000/000 [Page END] results on google for Fake UserAgent with query “Windows NT 6.0” AppleWebKit Gecko license
21:47:00: [ ] 000/003 [Page END] results on Yahoo vn for Fast Indexer with query “Google Indexed Pages” “WHOIS INFO”
21:47:00: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for Joomla K2 with query “Create an account” “Forgot your username?” “Log in” “Remember Me” “Login Form” “Forgot your password?”
21:47:00: [ ] 000/003 [Page END] results on Yahoo for Fast Indexer with query “Google Indexed Pages” “WHOIS INFO”
21:47:00: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN for PHP-Nuke with query “You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt”
21:47:02: [-] 038/250 no engine matches (SOCK: Socket is not connected) – https://spf-all.com/list/i.html
21:47:02: [+] 039/248 matches engine FireBoard – https://news.phongcachxanh.vn/2cj01hm9/yoder-smokers-ys480-b6c602
21:47:02: [-] 039/248 PR-1 too low – https://news.phongcachxanh.vn/2cj01hm9/yoder-smokers-ys480-b6c602
21:47:03: [-] 040/248 PR-4 too low – http://erapor.smkhg.sch.id/9DA6AEA/fiat-hitachi-150-manual.html
21:47:03: [ ] 000/000 [Page END] results on google for iDocScript with query “Profile Comments” “Showing all 0 comments” “Log in to your account or sign up to post your comments.” tra
21:47:03: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for FFA with query “Your web site’s URL” “Your web site’s title” “Your email address” “Section to be placed in:”
21:47:03: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for ReVou with query “Powered By ReVou Software”
21:47:06: [-] 236/262 no engine matches (PROXY: 187.94.16.59:56187) – https://findprize-inbox.life/media/mainstream/p.html
21:47:06: [-] 041/248 PR-4 too low – http://erapor.smkhg.sch.id/9C79323914A9124/software-requirements-specification-template.html
21:47:06: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN for php Link Directory-Login with query “Designed by: Futuristic Artists”
21:47:06: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for ReVou with query “Powered By ReVou Software”
21:47:06: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN for Blogtronix with query “Powered by Sharetronix”
21:47:07: [-] 237/262 no engine matches (PROXY: 222.165.234.147:52667) – https://www.learnit.ie/contentFiles/productImages/Medium/9632mod25.jpg
21:47:09: [-] 042/248 PR-4 too low – http://erapor.smkhg.sch.id/861874E8505F05B/tech-powered-by-revou-software.html
21:47:09: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for XZero Classified with query “Powered by XžZero Community Classifieds” ârn
21:47:09: [ ] 000/000 [Page END] results on google for XMB with query “Powered by XMB”
21:47:09: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo for YAD with query “Rate this Article : Current :”
21:47:09: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for Fast Indexer with query “IP of” “dulichdau.com”
21:47:11: [+] 238/262 matches engine ReVou – http://www.xxxsextres.net/powered-by-revou-software-fully-rk-0-rs-xqgxhqploxpwisdfngzzugfpo/
21:47:11: [-] 238/262 PR-1 too low – http://www.xxxsextres.net/powered-by-revou-software-fully-rk-0-rs-xqgxhqploxpwisdfngzzugfpo/
21:47:12: [-] 043/248 PR-4 too low – http://erapor.smkhg.sch.id/2120889D25E/zoophilia-stories.html
21:47:12: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for myUPB with query “PHP Outburst 2002 – 2013” celln
21:47:12: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for OrdaSoft Review with query “Powered by OrdaSoft!” “Add Review” none
21:47:12: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for PHP Fusion Comment with query “Post Comment” “Powered by PHP-Fusion” inurl:”news.php”
21:47:12: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for LINKER with query “Fill Link Item” “Add Link”
21:47:12: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for cms2day Guestbook with query “Powered by cms2day” G%C3%A4stebuch
21:47:12: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo for WordPress Article with query “du lich da lat dulichdau.com” dia diem an uong dulichdau.com
21:47:12: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for Qhub with query “Ask a question Provide Feedback” juste
21:47:12: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN VN for OnlineGuestbookPro with query “du lich da lat dulichdau.com” “Powered by Online Guestbook Pro”
21:47:12: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for Fast Indexer with query “Powered by Seo Stats” either
21:47:12: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for Drupal – Comment with query “du lich da lat dulichdau.com” “Votre nom (seul le webmaster verra votre nom)”
21:47:12: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN VN for Laconica with query “Join now to promote your business, find partners, build relationships and reconnect with community. Sync with Facebook Twitter Email SMS and more”
21:47:13: [-] already parsed – http://www.xxxsextres.net/powered-by-revou-software-fully-rk-0-rs-xqgxhqploxpwisdfn3gzzugfpo/
21:47:13: [+] 239/266 matches engine General Blogs – https://mathematica.stackexchange.com/questions/134636/different-color-for-lines
21:47:13: [-] 239/266 too many external links (175) – https://mathematica.stackexchange.com/questions/134636/different-color-for-lines
21:47:15: [+] 240/266 matches engine Drupal – Blog – https://deviceatlas.com/blog/list-of-user-agent-strings
21:47:15: [-] 240/266 PR-3 too low – https://deviceatlas.com/blog/list-of-user-agent-strings
21:47:15: [-] 045/248 PR-4 too low – http://erapor.smkhg.sch.id/66C2D6B0EA858FF/renuzit-super-odor-neutralizer-msds.html
21:47:15: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for Laconica with query “My text and files are available under Creative Commons Attribution 3.0 except this private data: password, email address, IM address, and phone numbe
21:47:15: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for VLinks with query Accueil Nouveaut?”Inscrire un site” Contact Admin
21:47:16: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for General URL Shortener with query “Tiny URL”
21:47:16: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for General Blogs with query “Enw:” “Mail (will not be published)” “Gwefan” “(gofynnol)” “du lich da lat dulichdau.com”
21:47:16: [ ] 000/003 [Page END] results on Yahoo vn for JV-LinkDirectory with query “Choose this option, if you want to add a one-way link from this directory to your website”
21:47:16: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo vn for ReVou with query “Let my messages are visible to all users, not just to my friends”
21:47:16: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN for OnlineGuestbookPro with query “Powered by Online Guestbook Pro” “du lich da lat dulichdau.com”
21:47:16: [-] already parsed – http://www.xxxsextres.net/powered-by-revou-software-fully-rk-0-rs-xqgxhqploxpwisdfngzzugf6po/
21:47:17: [-] 241/266 download failed ( SSL: error:14094410:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert handshake failure) – https://www.htc.com/us/
21:47:19: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for Qhub with query “Badges Explained” “Asked a question” “du lich vung tau du lich vung tau dulichdau.com”
21:47:19: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN VN for Basti Guestbook with query “Code by basti2web.de” g%C3%A4stebuch
21:47:19: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN VN for IPBoard with query “Community Stats” “Profile Feed” “Latest Visitors”
21:47:19: [-] already parsed – http://www.xxxsextres.net/powered-by-revou-software-fully-rk-0-rs-xqgxhqploxpwisdfn3gzzugf6po/
21:47:20: [+] 048/248 matches engine General Blogs – https://diy.stackexchange.com/questions/48059/can-you-disconnect-and-reconnect-a-gas-flex-pipe
21:47:20: [-] 048/248 too many external links (169) – https://diy.stackexchange.com/questions/48059/can-you-disconnect-and-reconnect-a-gas-flex-pipe
21:47:22: [ ] 000/000 [Page END] results on google for DocMint Exploit with query “Website powered by Docmint” creates
21:47:22: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for Askbot with query “report spam” edit retag “flag offensive” close
21:47:22: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN VN for Blogtronix with query “Powered by Sharetronix”
21:47:22: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for WebMini with query “Logowanie do panelu administracyjnego” “Dodaj serwis”
21:47:22: [ ] 005/031 [Page END] results on Yahoo for php Link Directory-Login with query “Designed by: Futuristic Artists”
21:47:23: [-] 049/250 no engine matches (PROXY: 123.200.4.42:4145) – https://www.eehelp.com/question/rename-the-source-of-names-clip/
21:47:25: [ ] 024/087 [Page 001] results on Yahoo vn for Web Wiz Guestbook with query “Powered by Web Wiz Guestbook version”
21:47:25: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for Fast Indexer with query “Site Details” “server ip” “Page Rank” Alexa indicated
21:47:25: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for PHPInfo Exploit with query intitle:”phpinfo()” “PHP Version 4.4.3”
21:47:25: [ ] 003/003 [Page END] results on Yahoo vn for SMF with query “powered by Simple Machines”
21:47:25: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo for JV-LinkDirectory with query “Choose this option, if you want to add a one-way link from this directory to your website”
21:47:25: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for Unknown Guestbook 3 with query “Please type the confirmation code you see on the image” “Add New Message” “Guestbook”
21:47:25: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo vn for YAD with query “Rate this Article : Current :”
21:47:25: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo vn for DokuWiki with query “DokuWiki supports some simple markup language” nîní?
21:47:25: [ ] 000/006 [Page END] results on MSN for Jisko with query “Public notes” “Having trouble while logging in?”
21:47:26: [-] 242/266 no engine matches (PROXY: 103.8.115.27:48644) – https://www.bilibili.com/blackboard/help.html
21:47:29: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN VN for PHP-Nuke with query “You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt”
21:47:29: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for Fast Indexer with query “dulichdau.com” “IP of”
21:47:29: [ ] 000/002 [Page END] results on Yahoo for Qhub with query “Answer Questions or Ask a Question”
21:47:29: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for Premium URL Shortener with query “Share them anytime” “We are social! Follow us for new exciting features”
21:47:29: [-] 050/248 no engine matches (PROXY: 200.7.118.10:61441) – http://www.mybro.net/friv_400000000000000000000000000000000000000000000.html
21:47:30: [+] 051/248 matches engine General Blogs – http://www.musicaw.it/mwguestbook/sign_guestbook.asp?PN=139
21:47:30: [-] 051/248 PR-0 too low – http://www.musicaw.it/mwguestbook/sign_guestbook.asp?PN=139
21:47:32: [-] already parsed – http://www.mybro.net/online/designed_by_futuristic_artists_add_article.html
21:47:32: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for jobberBase with query “Most recent job offers”
21:47:32: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for Fake UserAgent with query “Last 20 Visitors” “Mozilla”
21:47:32: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for Fast Indexer with query “Powered by Seo Stats”
21:47:32: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for Fast Indexer with query inurl:”/__media__/js/trademark.php?d=” “du lich vung tau du lich vung tau dulichdau.com”
21:47:32: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo for Laconica with query “is a micro-blogging service based on the Free Software Laconica tool.”
21:47:32: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for Trac with query “Visit the Trac open source project at”
21:47:32: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN VN for GET API URL Shortener with query “TODAY SHORTENED URLS”
21:47:32: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN for aSgbookPHP with query “Mesaj G??r” “HTML etiketleri” pesetas
21:47:33: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN VN for TPK Guestbook with query “powered by TPK Guestbook”
21:47:33: [+] 243/266 matches engine JComments – https://www.travelvietnam.com/administration-units/ninh-thuan.html
21:47:33: [-] 243/266 too many nofollow links found (7/14) – https://www.travelvietnam.com/administration-units/ninh-thuan.html
21:47:34: [-] 244/262 no engine matches (SOCK: Connection timed out) – http://www.xxxmobilporn.org/powered-by-revou-software-fully-rk-0-rs-xqgxhqploxpwisdfngzzug/
21:47:35: [-] 053/248 no engine matches (PROXY: 1.20.103.248:52500) – http://www.rossireland.com/anniversary-5.php
21:47:35: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for Rocketeer CMS with query “Please register or login to post comments”
21:47:35: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for lilURL with query “Powered by lilURL”
21:47:35: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for OrdaSoft Review with query “du lich da nang dulichdau.com” “Powered by OrdaSoft!” “Add Review”
21:47:36: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo vn for Laconica with query “is a micro-blogging service based on the Free Software Laconica tool.”
21:47:38: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN VN for DocMint Exploit with query “Website powered by Docmint” minimaler
21:47:38: [ ] 000/000 [Page END] results on google for FireBoard with query “powered by fireboard”
21:47:38: [ ] 000/000 [Page END] results on google for PunBB with query “The pun_antispam official extension is installed”
21:47:38: [ ] 000/000 [Page END] results on google for WikkaWiki with query inurl:”/wikka/UserSettings”
21:47:38: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for WikkaWiki with query inurl:”/wikka/UserSettings”
21:47:38: [ ] 000/003 [Page END] results on Yahoo vn for OnlineGuestbookPro with query “du lich da lat dulichdau.com” “Powered by Online Guestbook Pro”
21:47:39: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for lilURL with query lil´ URL Generator
21:47:39: [-] 054/248 no engine matches (PROXY: 1.9.164.242:35471) – http://www.lees7.co.uk/guestbook/admin.htm
21:47:40: [-] already parsed – http://www.xxxmobilporn.org/master-c-4/
21:47:41: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for MoinMoin with query “Valid HTML 4.01” “MoinMoin Powered” tras
21:47:41: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for General URL Shortener with query “Shrink URL”
21:47:41: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for Qhub with query “Use this section to explain what your Qhub is about in detail”
21:47:41: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo vn for php Link Directory-Login with query “Designed by: Futuristic Artists”
21:47:41: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN for Laconica with query “Join now to promote your business, find partners, build relationships and reconnect with community. Sync with Facebook Twitter Email SMS and more”
21:47:41: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for shrink.im with query “Here you can create a short URL that can be effectively used instead of an existing, long URL.”
21:47:41: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN VN for Jisko with query “Having trouble while logging in?” “Public notes”
21:47:41: [ ] 004/050 [Page 002] results on Yahoo for DedeEIMS with query “Power by DedeCms” “QQ:”
21:47:42: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo vn for DocMint Exploit with query “Website powered by Docmint” eleven
21:47:42: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for Fast Indexer with query “Powered by Seo Stats” war
21:47:42: [ ] 000/000 [Page END] results on google for iDocScript with query “Powered by iDocScript.com” zuletzt
21:47:42: [+] 245/262 matches engine SMF – https://forum.mistymoorings.com/index.php?UNZ83zASr9D0&action=help
21:47:42: [-] 245/262 PR-1 too low – https://forum.mistymoorings.com/index.php?UNZ83zASr9D0&action=help
21:47:45: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN for Fast Indexer with query “Google Indexed Pages” “WHOIS INFO”
21:47:45: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for Fake UserAgent with query inurl:”analyze.cgi?mode=detail”
21:47:45: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN for Fast Indexer with query “dulichdau.com”
21:47:45: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for BrokenScript with query “Target URL” “A clue for easy reference” “Seed”
21:47:45: [ ] 001/068 [Page END] results on Yahoo for OnlineGuestbookPro with query “Powered by Online Guestbook Pro” “du lich da lat dulichdau.com”
21:47:45: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN VN for Fake UserAgent with query “Mobile Access” “Following are Access Logs that include”
21:47:45: [ ] 000/002 [Page END] results on Yahoo for PHP-Nuke with query “You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt”
21:47:47: [-] 246/262 download failed (SOCK: Connection timed out) – http://landing.tourismthailand.org
21:47:48: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for BrokenScript with query “Seed” “A clue for easy reference” “Target URL”
21:47:48: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for SPIP with query inurl:”spip.php?”
21:47:48: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for Qhub with query “Use this section to explain what your Qhub is about in detail”
21:47:48: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for Unknown Guestbook with query “enter word verification in box below” guestbook
21:47:49: [ ] 000/000 [Page END] results on google for Drupal – Comment with query “du lich da lat dulichdau.com” “Votre nom (seul le webmaster verra votre nom)”
21:47:49: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo vn for Qhub with query “Use this section to explain what your Qhub is about in detail”
21:47:49: [ ] 000/002 [Page END] results on Yahoo for Basti Guestbook with query “Code by basti2web.de” g%C3%A4stebuch
21:47:50: [+] 056/248 matches engine SMF – http://www.friendstamilchat.in/forum/index.php?action=help
21:47:50: [-] 056/248 PR-0 too low – http://www.friendstamilchat.in/forum/index.php?action=help
21:47:51: [+] 057/248 matches engine General Blogs – http://sulganow.jugem.jp/?eid=2708
21:47:51: [-] 057/248 too many external links (5809) – http://sulganow.jugem.jp/?eid=2708
21:47:52: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for Astanda Directory Project with query “Description” “URL of the page” inurl:”/addurl.php” “Website Title” “Category”
21:47:52: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for Qhub with query “Badges Explained” “Asked a question”
21:47:52: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN for TPK Guestbook with query “powered by TPK Guestbook”
21:47:52: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for Unknown Directory 5 with query “<a><em><strong><b><i><img>”
21:47:52: [ ] Loaded 0/0 URLs from site lists
21:47:52: [+] 058/248 matches engine DedeEIMS – http://www.kingstonroadbaptistchurch.org/
21:47:52: [-] 058/248 PR-0 too low – http://www.kingstonroadbaptistchurch.org/
21:47:55: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for Fake UserAgent with query AppleWebKit Gecko “Windows NT 6.0” sabe
21:47:55: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN VN for Zendesk with query “0 people found this useful. – Be the first!”
21:47:56: [+] 247/262 matches engine SMF – https://www.machsupport.com/forum/index.php?action=help
21:47:56: [-] 247/262 PR-4 too low – https://www.machsupport.com/forum/index.php?action=help
21:47:57: [-] 059/248 no engine matches (PROXY: 217.168.76.230:33032) – http://www.ezaspsite.com/demo/guestbook/default.asp
21:47:58: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo for tals.top with query “custom (optional)” “url (required)” “API Documentation”
21:47:58: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for Unknown Guestbook with query “enter word verification in box below” guestbook
21:47:58: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN VN for aSgbookPHP with query “HTML etiketleri” “Mesaj G??r” till
21:47:58: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo vn for Basti Guestbook with query “Code by basti2web.de” g%C3%A4stebuch
21:47:58: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo vn for GET API URL Shortener with query “TODAY SHORTENED URLS”
21:47:58: [-] 254/256 download failed (SOCK: Connection timed out) – http://thethaoforum.com.vn/member.php/38121-GalenJem.html
21:48:00: [+] 060/248 matches engine DedeEIMS – http://shekinahchristiancenter.org/
21:48:00: [-] 060/248 PR-0 too low – http://shekinahchristiancenter.org/
21:48:01: [ ] 000/000 [Page END] results on google for iDocScript with query “Powered by iDocScript.com”
21:48:01: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for tals.top with query “url (required)” “API Documentation” “custom (optional)”
21:48:01: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for iDocScript with query “Log in to your account or sign up to post your comments.” “Profile Comments” “Showing all 0 comments”
21:48:01: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for Qhub with query site:qhub.com
21:48:01: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for ReVou with query “Your Name (without space between letters and words)” hin
21:48:02: [+] 061/248 matches engine SMF – http://bcat.a-z.in/forum/index.php?action=help
21:48:02: [-] 061/248 PR-0 too low – http://bcat.a-z.in/forum/index.php?action=help
21:48:04: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for TikiWiki with query “du lich da lat dulichdau.com” “Thank you for installing TikiWiki!”
21:48:04: [ ] 000/087 [Page 001] results on Yahoo for Qhub with query “Use this section to explain what your Qhub is about in detail”
21:48:04: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for Fake UserAgent with query “Firefox/12.0” Chrome WOW64
21:48:04: [-] 248/262 download failed (SOCK: Network subsystem is unusable) – http://bnotk.de.d.cungcap.vn/
21:48:07: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for DokuWiki with query “wiki is licensed under”
21:48:07: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo vn for Blogtronix with query “Powered by Sharetronix”
21:48:07: [ ] 000/065 [Page 001] results on Yahoo for GET API URL Shortener with query “TODAY SHORTENED URLS”
21:48:07: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for MoinMoin with query “Welcome to MoinMoin. You will find here the help pages for the wiki system itself.”
21:48:09: [-] 062/248 no engine matches (PROXY: 203.114.124.203:4145 [dead?]) – https://www.intertrofeus.com/_/index.htm
21:48:10: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo vn for OSclass with query “This website is proudly using the open source classifieds software OSClass”
21:48:10: [ ] 000/000 [Page END] results on google for ExpressionEngine with query “This page is only accessible to logged-in users with proper access privileges”
21:48:10: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for ExpressionEngine with query “This page is only accessible to logged-in users with proper access privileges”
21:48:10: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for DokuWiki with query “dokuwiki.txt”
21:48:10: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN for Fake UserAgent with query “Mobile Access” “Following are Access Logs that include”
21:48:10: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for Fake UserAgent with query Chrome “Firefox/12.0” WOW64
21:48:10: [ ] 000/010 [Page 001] results on MSN for Zendesk with query “0 people found this useful. – Be the first!”
21:48:10: [+] 249/262 matches engine General Blogs – https://www.stlfinder.com/3dmodels/powered-by-simple-machines/
21:48:10: [-] 249/262 too many nofollow links found (2/2) – https://www.stlfinder.com/3dmodels/powered-by-simple-machines/
21:48:10: [-] already parsed – https://www.intertrofeus.com/guestbook/default.asp?PagePosition=9039
21:48:11: [+] 064/248 matches engine Joomla – Blog – https://v0.vnoi.info/index.php?option=com_fireboard&func=view&id=6029&catid=40&Itemid=26
21:48:11: [-] 064/248 PR-4 too low – https://v0.vnoi.info/index.php?option=com_fireboard&func=view&id=6029&catid=40&Itemid=26
21:48:11: [ ] Verifying links…
21:48:11: [ ] Checking E-Mail pearlhudgens583@B.cr.cloUdnS.asia for links (1 verifications waiting))…
21:48:13: [-] 250/266 no engine matches (PROXY: 185.53.152.189:4145) – https://donsnotes.com/tech/applications/version-num.html
21:48:18: [-] already parsed – https://v0.vnoi.info/index.php?option=com_fireboard&func=view&id=3217&catid=40&Itemid=26
21:48:18: [-] already parsed – https://v0.vnoi.info/index.php?option=com_fireboard&func=view&id=1955&catid=40&Itemid=26
21:48:23: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for IPBoard with query “IPB skin by IPBForumSkins”
21:48:23: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for Open Link Directory with query “theme by OptimSEO”
21:48:23: [ ] 000/000 [Page END] results on google blog for Drupal – Comment with query “Votre nom (seul le webmaster verra votre nom)” “du lich da lat dulichdau.com”
21:48:23: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for shrink.im with query “Please fill in the following field with the URL you want to shorten”
21:48:23: [ ] 001/022 [Page 001] results on Yahoo for Blogtronix with query “Powered by Sharetronix”
21:48:23: [ ] 000/000 [Page END] results on google blog for General Blogs with query “Switch to plain text editor” “The content of this field is kept private” -inurl:register “du lich da lat dulichdau.com”
21:48:23: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo vn for PHP-Nuke with query “You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt”
21:48:23: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN for DocMint Exploit with query “Website powered by Docmint”
21:48:23: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for Fake UserAgent with query inurl:”analyze.cgi?mode=detail”
21:48:23: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN for Shoutbox with query “days ago” Shoutbox “Latest Message:” week,
21:48:23: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for Trac with query “Register” trac inurl:ticket
21:48:23: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo vn for Laconica with query “Join now to promote your business, find partners, build relationships and reconnect with community. Sync with Facebook Twitter Email SMS and more”
21:48:23: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for Fast Indexer with query inurl:”/__media__/js/netsoltrademark.php?d=” wird
21:48:23: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for PrismoTube with query Prismotube “Post a comment” “Guest Name”
21:48:23: [ ] E-Mail Verification finished.
21:48:28: [ ] Verifying finished (1 check done)
21:48:28: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for Gaijin.at Guestbook with query “Powered by Gaijin.at” g%C3%A4stebuch
21:48:33: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for cms2day Guestbook with query “Powered by cms2day” G%C3%A4stebuch
21:48:33: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo for PrismoTube with query “Post a comment” Prismotube “Guest Name” every
21:48:33: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for shrink.im with query “Please fill in the following field with the URL you want to shorten”
21:48:33: [ ] 000/000 [Page END] results on google for Laconica with query “du lich da lat dulichdau.com” “It runs the Laconica microblogging software”
21:48:33: [ ] 000/003 [Page END] results on Yahoo vn for IPBoard with query “Latest Visitors” “Community Stats” “Profile Feed”
21:48:33: [ ] 000/000 [Page END] results on google for JV-LinkDirectory with query “Choose this option, if you want to add a one-way link from this directory to your website”
21:48:33: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for Unknown Directory 5 with query “<a><em><strong><b><i><img>”
21:48:33: [ ] 000/000 [Page END] results on google for WordPress Article with query “du lich da lat dulichdau.com” dia diem an uong dulichdau.com
21:48:33: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo vn for Jisko with query “Public notes” “Having trouble while logging in?”
21:48:33: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN VN for Qhub with query “Use this section to explain what your Qhub is about in detail”
21:48:33: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo for Jisko with query “Public notes” “Having trouble while logging in?”
21:48:33: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN VN for shrink.im with query “Please fill in the following field with the URL you want to shorten”
21:48:33: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for ExpressionEngine with query “Powered by ExpressionEngine”
21:48:43: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for HubDir with query “Please choose an appropriate and relevant category for your website.” “Submit Link”
21:48:48: [ ] 000/000 [Page END] results on google for DokuWiki with query “wiki is licensed under”
21:48:48: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for PunBB with query “The pun_antispam official extension is installed”
21:48:48: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for FFA with query “Your web site’s URL” “Your web site’s title” “Your email address” “Section to be placed in:”
21:48:48: [ ] 000/000 [Page END] results on google for Fake UserAgent with query inurl:”analyze.cgi?mode=detail”
21:48:48: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN for IPBoard with query “Community Stats” “Profile Feed” “Latest Visitors”
21:48:48: [ ] 000/010 [Page END] results on Startpage VN for Fast Indexer with query “WHOIS INFO” “Google Indexed Pages”
21:48:48: [ ] 000/000 [Page END] results on google for TikiWiki with query inurl:”tiki-index.php”
21:48:48: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for Trac with query trac inurl:ticket “Register”
21:48:48: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN VN for Shoutbox with query “Latest Message:” Shoutbox week, “days ago”
21:48:48: [ ] 000/079 [Page 001] results on Yahoo for IPBoard with query “Community Stats” “Profile Feed” “Latest Visitors”
21:48:53: [ ] 000/030 [Page END] results on google for iDocScript with query “Powered by iDocScript.com” unseren
21:48:53: [ ] 000/000 [Page END] results on google for Fake UserAgent with query Chrome “Firefox/12.0” WOW64
21:48:58: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for Qhub with query “du lich vung tau du lich vung tau dulichdau.com” “Powered by Qhub.com”
21:48:58: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo for DokuWiki with query “DokuWiki supports some simple markup language” anyhow
21:48:58: [!] Proxy 103.143.84.72:44550 might be blocked on Yahoo
21:48:58: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for PHP Fusion Comment with query “Post Comment” inurl:”viewpage.php” “Powered by PHP-Fusion”
21:48:58: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo vn for aSgbookPHP with query “HTML etiketleri” “Mesaj G??r” trabalho
21:48:58: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for Fast Indexer with query “WHOIS INFO” “Google Indexed Pages”
21:48:58: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN for shrink.im with query “Please fill in the following field with the URL you want to shorten”
21:48:58: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for YOURLS with query “Enter a new URL to shorten” “Powered by YOURLS”
21:48:58: [ ] Loaded 0/71 URLs from site lists
21:49:03: [-] 067/248 no engine matches (PROXY: 96.9.79.233:58618) – http://landing.tourismthailand.org
21:49:08: [+] 068/248 matches engine General Blogs – http://www.dennisesson.com/guestbook/sign.asp?PagePosition=6
21:49:08: [-] 068/248 PR-0 too low – http://www.dennisesson.com/guestbook/sign.asp?PagePosition=6
21:49:08: [-] 069/248 no engine matches (PROXY: 181.143.10.130:47208) – http://tonyhart.co.uk
21:49:08: [-] 070/248 no engine matches (PROXY: 210.61.216.66:33990) – http://www.pastar.net/album/index.html
21:49:08: [-] 071/248 download failed (SOCK: Connection timed out) – http://teachers-online.net/guestbook/default.asp?PagePosition=1830
21:49:08: [-] 072/248 no engine matches (HTTP-Status: 500 Internal Server Error, PROXY: 203.114.108.46:4145) – http://www.cubiz.dk/marielouise/logon.asp?lastpage=Guestbook/sign.asp?PagePosition=1
21:49:08: [-] 073/248 no engine matches (PROXY: 187.1.188.158:42649) – http://www.leonberger-hunde.dk/billedgalleri/billedgalleri.html
21:49:08: [-] 074/248 no engine matches (PROXY: 1.20.100.45:43943) – http://www.milesago.com/MainFrame.htm
21:49:08: [+] 075/248 matches engine General Blogs – http://stage.cwe.org/guestbook/sign.asp?PagePosition=25508
21:49:08: [-] 075/248 PR-0 too low – http://stage.cwe.org/guestbook/sign.asp?PagePosition=25508
21:49:08: [-] 076/248 no engine matches (PROXY: 1.9.167.35:60489) – http://www.galluccifausto.it/papanice/index.htm
21:49:08: [-] 251/262 download failed (SOCK: Connection timed out) – http://k71.saaa.co.th/phpinfo.php?a[]=%3Cayuvutu.asia
21:49:08: [-] 252/262 download failed (SOCK: Socket is not connected) – https://applelasopa631.weebly.com/jmatpro-keygen-software.html
21:49:08: [-] 253/262 no engine matches (SOCK: Connection timed out) – http://fucktheporn.com
21:49:08: [-] 254/262 no engine matches (PROXY: 185.44.231.70:52825) – https://img.haikudeck.com/mg/71E59D7B-3529-4520-8D05-FC8B1C6F07F8.jpg
21:49:08: [+] 255/266 matches engine General Blogs – https://serverfault.com/questions/631433/get-the-correct-server-addr-on-apache-when-using-nginx-as-reverse-proxy
21:49:08: [-] 255/266 too many external links (172) – https://serverfault.com/questions/631433/get-the-correct-server-addr-on-apache-when-using-nginx-as-reverse-proxy
21:49:08: [-] already parsed – https://v0.vnoi.info/index.php?option=com_fireboard&func=view&id=3909&catid=40&Itemid=26
21:49:13: [-] 000/000 possible new Target URLs from PrismoTube – https://www.a27d.com/2020/11/test-database-dump-cac-tu-khoa-uoc-tim.html
21:49:18: [+] 002/002 possible new Target URLs from General Blogs – https://safeweb.norton.com/report/show?url=dulichdau.com
21:49:18: [-] 000/010 possible new Target URLs from General Blogs – https://www.livejournal.com/update.bml?event=%D0%A0%D1%8D%D0%B9%D1%84+%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%81+%D0%B8+%D0%9A%D1%8D%D1%80%D0%B8+%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD+
21:49:18: [-] 078/248 download failed (SOCK: Connection timed out) – http://wellesleyteencenter.org/
21:49:18: [-] 079/248 download failed (SOCK: Connection timed out) – http://shuyuanchina.org/member/index.php?uid=peide&action=archives&mtype=6
21:49:18: [+] 080/248 matches engine General Blogs – http://www.moyahua.com/sugerencias.asp
21:49:18: [-] 080/248 PR-0 too low – http://www.moyahua.com/sugerencias.asp
21:49:19: [-] already parsed – http://fucktheporn.com/www2959401sexy-bitch-gets-fucked-in-amsterdam-red-light-district/
21:49:19: [-] already parsed – http://fucktheporn.com/powered-by-revou-software-fully-rk-0-rs-xqgxhqploxpwisdfn3gzzu/
21:49:19: [-] already parsed – http://fucktheporn.com/mom-reads-sons-jour/
21:49:19: [-] 256/266 no engine matches (PROXY: 118.175.93.38:44013) – https://publicwww.com/popular/imgfiles/index.html
21:49:19: [-] already parsed – http://fucktheporn.com/black-beautifully-teen-fucking-sex/
21:49:19: [-] already parsed – http://landing.tourismthailand.org/B0F9725/photocopiable-cambridge-university-press-module-2-test.html
21:49:19: [-] already parsed – http://landing.tourismthailand.org/AA1E0A6/potter-wheel-by-chukwuemeka.html
21:49:19: [+] 087/248 matches engine SMF – http://www.mbathesis.in/help/?PHPSESSID=09a7e71de6b677b43ba8520d86061f51;wwwRedirect
21:49:19: [-] 087/248 PR-0 too low – http://www.mbathesis.in/help/?PHPSESSID=09a7e71de6b677b43ba8520d86061f51;wwwRedirect
21:49:19: [-] already parsed – http://landing.tourismthailand.org/9106C2B/science-of-dental-materials-mcqs.html
21:49:19: [-] already parsed – http://landing.tourismthailand.org/7FB152D/wushu-training.html
21:49:19: [-] already parsed – http://landing.tourismthailand.org/7D94899/miconic-v-control.html
21:49:19: [-] already parsed – http://landing.tourismthailand.org/669CF9D276A1/the-culinary-professional-study-guide.html
21:49:19: [-] already parsed – http://landing.tourismthailand.org/227785C/norma-din-45635.html
21:49:20: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for Rocketeer CMS with query “Please register or login to post comments” pero
21:49:20: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for Fast Indexer with query “http://dulichdau.com”
21:49:20: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for MyBB with query “Additional Info About” “Registration Date” “Contact Details” “Homepage” “Profile of”
21:49:20: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for Fast Indexer with query “Network Solutions has no knowledge of whether any content on this page violates any third party intellectual property rights”
21:49:20: [ ] 000/092 [Page 001] results on Yahoo for ExpressionEngine with query “This page is only accessible to logged-in users with proper access privileges”
21:49:20: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for XMB with query “Powered by XMB”
21:49:20: [ ] 000/027 [Page END] results on Yahoo for ReVou with query “Let my messages are visible to all users, not just to my friends”
21:49:20: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for Open Link Directory with query “theme by OptimSEO”
21:49:20: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for Trac with query “Visit the Trac open source project at”
21:49:20: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for iDocScript with query “Powered by iDocScript.com” woche
21:49:20: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for Qhub with query “Asked a question” “Badges Explained”
21:49:20: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN for GET API URL Shortener with query “TODAY SHORTENED URLS”
21:49:20: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for Laconica with query “It runs the Laconica microblogging software” “du lich da lat dulichdau.com”
21:49:20: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for TikiWiki with query inurl:”tiki-index.php”
21:49:20: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for Fake UserAgent with query inurl:”analyze.cgi?mode=detail”
21:49:20: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for Nuke Guestbook with query “Powered by Nuke Guestbook”
21:49:20: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for Fast Indexer with query inurl:”?return=http”
21:49:20: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for Nuke Guestbook with query “Powered by Nuke Guestbook”
21:49:20: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for DokuWiki with query “dokuwiki.txt”
21:49:20: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for Fast Indexer with query inurl:”?return=http”
21:49:20: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for YOURLS with query “Powered by YOURLS” “Enter a new URL to shorten”
21:49:20: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for YOURLS with query “Enter a new URL to shorten” “Powered by YOURLS”
21:49:20: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for lilURL with query “lil´ URL Generator”
21:49:20: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo for aSgbookPHP with query “HTML etiketleri” “Mesaj G??r” few
21:49:20: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo vn for TPK Guestbook with query “powered by TPK Guestbook”
21:49:20: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN for iDocScript with query “Powered by iDocScript.com”
21:49:20: [ ] Loaded 2 URLs from imported sites
21:49:33: [ ] 000/000 [Page END] results on google for ReVou with query “Let my messages are visible to all users, not just to my friends”
21:49:38: [+] 257/266 matches engine phpBB – http://forumsmvo.free.fr/viewforum.php?f=8&sid=98cfbd258d1ca8a289a974b421ceb6a7
21:49:38: [+] 257/266 PR-8 OK – http://forumsmvo.free.fr/profile.php?%3Fmode=viewprofile&u=
21:49:38: [+] 257/266 new URL – http://forumsmvo.free.fr/profile.php?mode=register&sid=894d54a887c8e0425a9724477155ee0e
21:49:38: [ ] 257/266 waiting 8 seconds to not spam.
21:49:38: [ ] 257/266 waiting 9 seconds to not spam.
21:49:38: [+] 257/266 unknown registration status – http://forumsmvo.free.fr/profile.php?%3Fmode=viewprofile&u=
21:49:43: [+] 093/248 matches engine General Blogs – https://french.stackexchange.com/questions/43063/penser-la-femme-qui-%C3%A9crits-why-the-s-in-%C3%A9crits
21:49:43: [-] 093/248 too many external links (169) – https://french.stackexchange.com/questions/43063/penser-la-femme-qui-%C3%A9crits-why-the-s-in-%C3%A9crits
21:49:48: [-] 094/248 PR-0 too low – http://stage.cwe.org/guestbook/default.asp?PagePosition=19763
21:49:53: [-] 095/248 download failed ( SSL: error:14094410:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert handshake failure) – https://boxingfutures.com
21:49:53: [-] already parsed – https://www.nortonlifelock.com/about/legal
21:49:58: [+] 097/248 matches engine General Blogs – https://datascience.stackexchange.com/questions/28210/keras-callback-example-for-saving-a-model-after-every-epoch
21:49:58: [-] 097/248 too many external links (177) – https://datascience.stackexchange.com/questions/28210/keras-callback-example-for-saving-a-model-after-every-epoch
21:50:05: [-] 098/248 PR-0 too low – http://www.dennisesson.com/guestbook/default.asp?PagePosition=640
21:50:08: [-] already parsed – http://fucktheporn.com/myanmar-university-girl-sex/
21:50:13: [-] already parsed – http://landing.tourismthailand.org/E8769F6/deepen-comprehension-houghton-mifflin.html
21:50:18: [-] already parsed – http://landing.tourismthailand.org/B0C2351/suppose.html
21:50:23: [-] 258/263 no engine matches (PROXY: 1.9.167.35:60489) – https://www.corecontentonly.com/terms-and-conditions
21:50:28: [-] 102/248 no engine matches (PROXY: 202.43.191.10:5430 [dead?]) – https://panjer.com/guestbook/sign.asp?PagePosition=1
21:50:28: [-] already parsed – http://landing.tourismthailand.org/7E98921/inquiry-about-the-farm-for-kindergarten.html
21:50:33: [-] already parsed – http://landing.tourismthailand.org/2A96EFA/electrical-installation-calculations-advanced.html
21:50:38: [ ] 000/000 [Page END] results on google for Fast Indexer with query “IP of” “dulichdau.com”
21:50:43: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for Fast Indexer with query “dulichdau.com” “IP of”
21:50:43: [ ] 000/106 [Page 001] results on Yahoo for FireBoard with query “powered by fireboard”
21:50:48: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for Particle Links with query “du lich da lat dulichdau.com” “Powered by Particle Links”
21:50:48: [ ] 000/000 [Page END] results on google for Rocketeer CMS with query “Please register or login to post comments”
21:50:48: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for PunBB with query “User list” “User search” “Find and sort users”
21:50:48: [ ] 000/000 [Page END] results on google for SMF with query “powered by Simple Machines”
21:50:48: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for SMF with query “powered by Simple Machines”
21:50:48: [ ] 000/010 [Page END] results on Startpage VN for BrokenScript with query “Target URL” “A clue for easy reference” “Seed”
21:50:48: [ ] 000/000 [Page END] results on google for General Blogs with query “Switch to plain text editor” “The content of this field is kept private” -inurl:register “du lich da lat dulichdau.com”
21:50:53: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for Fast Indexer with query inurl:”/__media__/js/netsoltrademark.php?d=” cuántos
21:50:53: [ ] 000/000 [Page END] results on google for Ricar Guestbook with query “Powered by RicarGBooK”
21:50:53: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for Ricar Guestbook with query “Powered by RicarGBooK”
21:50:53: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for iDocScript with query “Powered by iDocScript.com” frac
21:50:53: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for WordPress Article with query “du lich da lat dulichdau.com” dia diem an uong dulichdau.com
21:50:53: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN VN for Otwarty.pl Mini with query “skrypt katalogu otwarty.pl mini mod”
21:50:53: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for YAD with query “Rate this Article : Current :”
21:50:53: [ ] 000/010 [Page 001] results on MSN for Otwarty.pl Mini with query “skrypt katalogu otwarty.pl mini mod”
21:50:53: [ ] 001/050 [Page END] results on Yahoo for TPK Guestbook with query “powered by TPK Guestbook”
21:50:58: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for EasyBlog with query inurl:”com_easyblog”
21:50:58: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for ReVou with query “Let my messages are visible to all users, not just to my friends”
21:50:58: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN VN for PHPInfo Exploit with query “PHP Variables” “Server API” “PHP Version 4.4.4” “Build Date”
21:50:58: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for Premium URL Shortener with query “Share them anytime” “We are social! Follow us for new exciting features”
21:50:58: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for Directory97 PRO with query “Powered by Directory97 PRO”
21:50:58: [ ] Loaded 1 URL from imported sites
21:50:58: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for YOURLS with query “Powered by YOURLS” “Enter a new URL to shorten” welcomes
21:51:03: [ ] 001/033 [Page END] results on Yahoo for DocMint Exploit with query “Website powered by Docmint” certain
21:51:33: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for ReVou with query “Powered By ReVou Software”
21:51:38: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo vn for Fake UserAgent with query “Mobile Access” “Following are Access Logs that include”
21:51:38: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for Twitter Clone Script with query “Copyright * Twitter Script” “powered by twitter script”
21:51:38: [ ] Loaded 0/80 URLs from site lists
21:51:43: [-] 105/248 no engine matches (PROXY: 110.74.222.159:61274) – http://sharetronix.ir/market/721/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%
21:51:43: [+] 106/248 matches engine ReVou – https://traillasopa776.weebly.com/deform-v10-software-free-download.html
21:51:43: [-] 106/248 PR-0 too low – https://traillasopa776.weebly.com/deform-v10-software-free-download.html
21:51:43: [+] 107/248 matches engine General Blogs – http://t-online.cc/guestbook/sign.asp?PagePosition=7049
21:51:43: [-] 107/248 PR-0 too low – http://t-online.cc/guestbook/sign.asp?PagePosition=7049
21:51:43: [-] 108/248 no engine matches (PROXY: 177.99.175.58:4145) – https://freedeals.highstuff.com/detail/leaf-origin—digestive-health-probiotic-us-6637.htm
21:51:43: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for General Blogs with query “Switch to plain text editor” “The content of this field is kept private” “du lich da lat dulichdau.com” -inurl:register
21:51:48: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN for PHPInfo Exploit with query “PHP Variables” “Build Date” “PHP Version 4.4.4” “Server API”
21:51:48: [ ] Loaded 6 URLs from imported sites
21:51:53: [-] already parsed – http://nortonsafe.search.ask.com/docs/privacy?geo=&prt=cr&o=APN11908&chn=&ver=
21:51:58: [+] 110/248 matches engine General Blogs – https://codegolf.stackexchange.com/questions/12368/print-every-character-your-program-doesnt-have
21:51:58: [-] 110/248 too many external links (206) – https://codegolf.stackexchange.com/questions/12368/print-every-character-your-program-doesnt-have
21:52:03: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo for Fake UserAgent with query “Mobile Access” “Following are Access Logs that include”
21:52:28: [ ] 000/000 [Page END] results on google for YAD with query “Rate this Article : Current :”
21:52:33: [ ] 000/000 [Page END] results on google for Fast Indexer with query “WHOIS INFO” “Google Indexed Pages”
21:52:33: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for YOURLS with query “Powered by YOURLS” “Enter a new URL to shorten”
21:52:33: [+] 111/248 matches engine General Blogs – https://serverfault.com/questions/290159/how-do-i-setenv-only-for-a-specific-ip-in-apache
21:52:33: [-] 111/248 too many external links (176) – https://serverfault.com/questions/290159/how-do-i-setenv-only-for-a-specific-ip-in-apache
21:52:38: [-] 255/256 domain change https://pt.scribd.com/document/126131409/05-May-1997 -> https://www.scribd.com/document/126131409/05-May-1997
21:52:38: [-] 255/256 domain change https://pt.scribd.com -> https://www.scribd.com/
21:52:38: [-] 255/256 domain change https://pt.scribd.com -> https://www.scribd.com/
21:52:38: [-] 255/256 download failed ( SSL: error:140A90C4:SSL routines:SSL_CTX_new:null ssl method passed) – https://pt.scribd.com
21:52:38: [-] 112/248 download failed (SOCK: Connection reset by peer) – http://k71.saaa.co.th/phpinfo.php?a[]=Get%20rid%20of%20cellulite%20tips
21:52:38: [-] 113/248 PR-0 too low – https://lasopamma515.weebly.com/pipe-flow-advisor-crack-free-download.html
21:52:43: [-] 114/248 PR-0 too low – http://donbaler.com/share/link/add/?url=https://dulichdau.com
21:52:44: [-] already parsed – http://facebook.com/sharer.php?u=https://dulichdau.com
21:52:51: [-] already parsed – http://fucktheporn.com/latifa-arab-mom/
21:52:53: [-] 117/247 PR-4 too low – http://www.cloob.com/share/link/add?url=https://dulichdau.com
21:52:58: [+] 259/266 matches engine XMB – https://www.sunshinebabysitting.com/sunforum/
21:52:58: [-] 259/266 PR-0 too low – https://www.sunshinebabysitting.com/sunforum/
21:52:58: [-] already parsed – http://landing.tourismthailand.org/8000AA1/wealden-compass.html
21:53:03: [+] 119/248 matches engine General Blogs – https://diy.stackexchange.com/questions/148214/pilot-light-keeps-going-out-when-thermostat-is-kicking-on-furnace
21:53:03: [-] 119/248 too many external links (167) – https://diy.stackexchange.com/questions/148214/pilot-light-keeps-going-out-when-thermostat-is-kicking-on-furnace
21:53:09: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo vn for WeBid with query “Ends within” “Seller location” “This item has been viewed” “du lich da lat dulichdau.com” “Item category” “Auction type”
21:53:13: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for ReVou with query “Let my messages are visible to all users, not just to my friends”
21:53:49: [ ] 000/000 [Page END] results on google for TikiWiki with query “Thank you for installing TikiWiki!” “du lich da lat dulichdau.com”
21:53:54: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for JV-LinkDirectory with query “Choose this option, if you want to add a one-way link from this directory to your website”
21:53:54: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN VN for E-Blah with query “Scheduled Events” “Total Forum Statistics” “Latest Thread” “Latest Member” antwortete
21:53:54: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for lilURL with query “lil´ URL Generator”
21:53:59: [ ] Loaded 0/162 URLs from site lists
21:54:04: [+] 120/247 matches engine General Blogs – http://www.charonboat.com/item/159/page134.htm
21:54:04: [-] 120/247 PR-4 too low – http://www.charonboat.com/item/159/page134.htm
21:54:04: [-] 121/248 download failed (SOCK: Connection reset by peer) – http://yehua.net/guestbook/default.asp?PagePosition=7015
21:54:04: [-] 260/265 no engine matches (PROXY: 110.93.214.35:47930) – https://developer.android.com/training/testing/fundamentals
21:54:04: [-] 256/256 download failed (SOCK: Network subsystem is unusable) – https://mp3monde.com/mp3/zikiri-barou-bable.html
21:54:04: [ ] Loaded 3 URLs from imported sites
21:54:09: [-] already parsed – https://v0.vnoi.info/index.php?option=com_fireboard&func=view&id=30583&catid=5&Itemid=26
21:54:14: [-] already parsed – http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https://dulichdau.com
21:54:19: [-] 124/246 PR-0 too low – https://studentfasr303.weebly.com/sftp-net-drive.html
21:54:24: [-] already parsed – https://developer.android.com/dulichdau.com/testing/fundamentals
21:54:24: [-] already parsed – http://freedeals.highstuff.com/detail/gamepapa-com—play-free-online-games-890.htm
21:54:24: [-] 127/246 PR-0 too low – http://moyahua.com/libro/?PagePosition=139
21:54:25: [-] already parsed – http://sharetronix.ir/wp-json/oembed/1.0/embed?url=http%3A%2F%2Fdulichdau.com
21:54:25: [-] already parsed – http://fucktheporn.com/wake-up-i-amp-039-d-like-to-fuck-you/
21:54:25: [-] already parsed – http://landing.tourismthailand.org/9E3ECD1/international-edexcel-s1-jan-2014.html
21:54:25: [-] already parsed – http://www.galluccifausto.it/papanice/guestbook/default.asp?PN=2
21:54:25: [-] already parsed – http://twitter.com/home?status=%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87+%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8
21:54:25: [-] already parsed – https://developer.android.com/dulichdau.com/wide-color-gamut
21:54:25: [-] already parsed – http://landing.tourismthailand.org/D1B77A9/sanny-leone-blu-film.html
21:54:25: [-] 135/246 PR-0 too low – https://fasrskins171.weebly.com/serial-interwrite-workspace.html
21:54:25: [-] already parsed – http://landing.tourismthailand.org/7B6452A/new-10-x8-manual-royal-building-products.html
21:54:25: [-] 137/246 PR-0 too low – https://teenlasopa538.weebly.com/pipe-flow-advisor-crack-free-download.html
21:54:26: [-] 000/000 possible new Target URLs from PrismoTube – https://www.a27d.com/2020/11/test-database-dump-cac-tu-khoa-uoc-tim.html
21:54:29: [+] 002/002 possible new Target URLs from General Blogs – https://safeweb.norton.com/report/show?url=dulichdau.com
21:54:29: [-] 000/010 possible new Target URLs from General Blogs – https://www.livejournal.com/update.bml?event=%D0%A0%D1%8D%D0%B9%D1%84+%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%81+%D0%B8+%D0%9A%D1%8D%D1%80%D0%B8+%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD+
21:54:36: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for Fast Indexer with query “Google Indexed Pages” “WHOIS INFO”
21:54:39: [ ] 000/000 [Page END] results on google for DokuWiki with query “DokuWiki supports some simple markup language” something
21:54:39: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo for DocMint Exploit with query “Website powered by Docmint”
21:54:39: [ ] 000/010 [Page 001] results on MSN for E-Blah with query “Scheduled Events” “Latest Member” “Total Forum Statistics” “Latest Thread” greetings
21:54:39: [ ] Loaded 2 URLs from imported sites
21:54:39: [-] already parsed – http://nortonsafe.search.ask.com/docs/privacy?geo=&prt=cr&o=APN11908&chn=&ver=
21:55:04: [ ] Loaded 0/80 URLs from site lists
21:55:09: [-] already parsed – https://www.nortonlifelock.com/about/legal
21:55:14: [+] 261/262 matches engine SMF – https://forums.silicateillusion.org/index.php?PHPSESSIDSILICATE=iqb1v8bijkto9i5r7c3e49653e&action=help
21:55:14: [-] 261/262 PR-0 too low – https://forums.silicateillusion.org/index.php?PHPSESSIDSILICATE=iqb1v8bijkto9i5r7c3e49653e&action=help
21:55:16: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for MoinMoin with query “Welcome to MoinMoin. You will find here the help pages for the wiki system itself.”
21:55:19: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for Firebook Guestbook with query “Firebook G%C3%A4stebuch” “kostenloses G%C3%A4stebuch zum Downloaden” research
21:55:19: [ ] 045/100 [Page 001] results on Yahoo vn for Shoutbox with query Shoutbox “Latest Message:” week, “days ago”
21:55:24: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN VN for DocMint Exploit with query “Website powered by Docmint” delta
21:56:14: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for Qhub with query “du lich vung tau du lich vung tau dulichdau.com” “Powered by Qhub.com”
21:56:19: [ ] 000/000 [Page END] results on google for DocMint Exploit with query “Website powered by Docmint” würde
21:56:19: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN for DocMint Exploit with query “Website powered by Docmint” tente
21:56:19: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for iDocScript with query “Powered by iDocScript.com”
21:56:24: [ ] 002/008 [Page 002] results on Yahoo for XZero Classified with query “People can contact me with commercial interests.”
21:56:29: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for PrismoTube with query Prismotube “Post a comment” “Guest Name”
21:56:29: [ ] Loaded 0/0 URLs from site lists
21:56:29: [-] 140/246 PR-1 too low – https://www.movieforums.com/dulichdau.com/television-and-music.html
21:56:29: [+] 141/246 matches engine Shoutbox – https://deathsbane.shivtr.com/news
21:56:29: [-] 141/246 PR-4 too low – https://deathsbane.shivtr.com/news
21:56:29: [+] 142/246 matches engine WordPress Article – https://jenolan.org/badger/
21:56:29: [-] 142/246 PR-0 too low – https://jenolan.org/badger/
21:56:29: [+] 143/246 matches engine Shoutbox – https://www.soaknbeans.com/forum/soak-n-beans-help-desk?start=40
21:56:29: [-] 143/246 PR-0 too low – https://www.soaknbeans.com/forum/soak-n-beans-help-desk?start=40
21:56:29: [+] 144/247 matches engine General Blogs – https://diy.stackexchange.com/questions/198944/can-i-use-an-adapter-to-connect-a-welder-to-a-dryer-outlet
21:56:29: [-] 144/247 too many external links (170) – https://diy.stackexchange.com/questions/198944/can-i-use-an-adapter-to-connect-a-welder-to-a-dryer-outlet
21:56:29: [-] 145/247 domain change https://pt.scribd.com/document/262303738/LU%E1%BA%ACN-ANH-V%C4%82N-CH%E1%BB%8CN-L%E1%BB%8CC-VA-D%E1%BB%8ACH-NGUY%E1%BB%84N-TU%E1%BA%A4N-TU -> https://www.scribd.com/document/262303738/LU%E1%BA%ACN-ANH-V%C4%82N-CH%E1%BB%8CN-L%E1%B
21:56:29: [-] 145/247 domain change https://pt.scribd.com/document/262303738/LU%E1%BA%ACN-ANH-V%C4%82N-CH%E1%BB%8CN-L%E1%BB%8CC-VA-D%E1%BB%8ACH-NGUY%E1%BB%84N-TU%E1%BA%A4N-TU -> https://www.scribd.com/
21:56:29: [-] 327/329 download failed ( SSL: error:1408F10B:SSL routines:SSL3_GET_RECORD:wrong version number) – https://teratai-tabongo.desa.id/hubungi-kami.html
21:56:29: [+] 233/234 matches engine DokuWiki – https://ecommercecandles.com/wiki/dokuwiki
21:56:29: [-] 233/234 PR-0 too low – https://ecommercecandles.com/wiki/dokuwiki
21:56:29: [-] already parsed – https://www.movieforums.com/community/shoutbox.php?&page=9
21:56:34: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for AskIt with query “Powered by WordPress” “ask a question”
21:56:39: [ ] 021/090 [Page 001] results on Yahoo for Shoutbox with query “days ago” Shoutbox “Latest Message:” week,
21:56:44: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN VN for General URL Shortener with query “Create small URL”
21:57:24: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for PHP Fusion Comment with query “Post Comment” inurl:”viewpage.php” “Powered by PHP-Fusion”
21:57:29: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for DocMint Exploit with query “Website powered by Docmint” unzweifelhafte
21:57:29: [ ] Loaded 0/81 URLs from site lists
21:57:34: [-] 147/247 download failed (SOCK: Connection timed out) – http://k71.saaa.co.th/phpinfo.php?a[]=%3Caxxxhd.casa
21:57:34: [-] already parsed – https://www.soaknbeans.com/forum/grow-journals/274-mothership-connection-messing-around-in-space?start=0
21:57:39: [-] already parsed – https://www.soaknbeans.com/forum/calyx-bros-seed-co/300-testing-the-plummy-trail?start=0
21:57:44: [-] already parsed – https://jenolan.org/2017/10/downloads-broken/
21:57:49: [-] already parsed – https://jenolan.org/2011/07/whats-new/
21:57:54: [-] already parsed – https://www.movieforums.com/community/shoutbox.php?page=9
21:57:59: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for DokuWiki with query “DokuWiki supports some simple markup language” value
21:58:04: [ ] 000/092 [Page 001] results on Yahoo vn for PHPInfo Exploit with query “Server API” “Build Date” “PHP Version 4.4.4” “PHP Variables”
21:58:09: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN for General URL Shortener with query “Create small URL”
21:58:09: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for ExpressionEngine with query “Powered by ExpressionEngine”
21:58:09: [ ] 000/010 [Page END] results on Startpage VN for OrdaSoft Review with query “Add Review” “Powered by OrdaSoft!”
21:58:45: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for Unknown Directory 4 with query “Add your site” “List 2-3 of your main keywords”
21:58:50: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN VN for Qhub with query “Badges Explained” “Asked a question”
21:58:55: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for SPIP with query “Collectif Sarka-SPIP” “Sarka-SPIP” “SPIP” “GPL” “Texte de votre message”
21:59:00: [ ] Loaded 0/82 URLs from site lists
21:59:05: [+] 153/246 matches engine Shoutbox – https://shedfm.uk/
21:59:05: [-] 153/246 PR-0 too low – https://shedfm.uk/
21:59:10: [-] 154/246 no engine matches (SOCK: Connection reset by peer) – https://harpazo.proboards.com/thread/70033/super-cool-best-pets-week
21:59:10: [-] 147/155 download failed (SOCK: Connection timed out) – https://www.couponwebs.com/diamond-boat-sales-lake-ozark
21:59:15: [ ] Verifying links…
21:59:15: [-] 155/246 PR-4 too low – https://theoathsworn.shivtr.com/news_entries/450933
21:59:20: [ ] 000/000 [Page END] results on google for php Link Directory-Login with query “Designed by: Futuristic Artists”
21:59:20: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo for PHPInfo Exploit with query “Build Date” “PHP Version 4.4.4” “Server API” “PHP Variables”
21:59:20: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for Directory97 PRO with query “Powered by Directory97 PRO”
21:59:20: [ ] Checking E-Mail *@discard.email for links (1 verifications waiting))…
21:59:26: [+] 156/246 matches engine WordPress Article – https://politicalnewswire.com/?p=9964
21:59:26: [-] 156/246 PR-0 too low – https://politicalnewswire.com/?p=9964
21:59:30: [+] 157/246 matches engine General Blogs – http://classified4u.biz/index.php?view=post&catid=3&subcatid=16&cityid=453
21:59:30: [-] 157/246 PR-1 too low – http://classified4u.biz/index.php?view=post&catid=3&subcatid=16&cityid=453
21:59:30: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for EasyBlog with query inurl:”com_easyblog”
21:59:30: [ ] E-Mail Verification finished.
21:59:30: [ ] Verifying finished (1 check done)
21:59:32: [-] already parsed – https://www.soaknbeans.com/forum/grow-journals/308-feminized-bubblegum-testers?start=6
21:59:32: [-] already parsed – https://harpazo.proboards.com/thread/70033/super-cool-best-pets-week
21:59:32: [-] already parsed – https://jenolan.org/2011/08/park-bench/
21:59:32: [-] already parsed – https://www.movieforums.com/community/shoutbox.php?userid=27
21:59:32: [-] already parsed – https://politicalnewswire.com/?p=9998
21:59:32: [-] already parsed – https://politicalnewswire.com/?p=9804
21:59:32: [-] already parsed – https://politicalnewswire.com/?p=9964
21:59:32: [-] already parsed – https://www.soaknbeans.com/forum/grow-journals/122-bugmans-grow?start=150
21:59:32: [-] 166/246 download failed (Aborted) – http://yehua.net/guestbook/default.asp?PagePosition=7013
21:59:32: [-] already parsed – https://jenolan.org/page/4/
21:59:32: [-] already parsed – https://www.movieforums.com/community/forumdisplay.php?f=2&order=desc&page=2
21:59:32: [-] already parsed – https://politicalnewswire.com/?p=9950
21:59:32: [-] already parsed – https://politicalnewswire.com/?p=10013
21:59:32: [-] already parsed – https://politicalnewswire.com/?p=10013
21:59:33: [-] 000/000 possible new Target URLs from PrismoTube – https://www.a27d.com/2020/11/test-database-dump-cac-tu-khoa-uoc-tim.html
21:59:34: [-] 000/010 possible new Target URLs from General Blogs – https://www.livejournal.com/update.bml?event=%D0%A0%D1%8D%D0%B9%D1%84+%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%81+%D0%B8+%D0%9A%D1%8D%D1%80%D0%B8+%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD+
21:59:34: [+] 172/246 matches engine Shoutbox – http://thebayfieldbunch.com/2020/10/sunny-cold-day.html
21:59:34: [-] 172/246 too many external links (365) – http://thebayfieldbunch.com/2020/10/sunny-cold-day.html
21:59:34: [-] already parsed – http://thebayfieldbunch.com/2020/09/a-few-photos-from-beautiful-september.html
21:59:34: [-] already parsed – http://thebayfieldbunch.com/2020/11/now-hows-that-for-making-your-day-eh.html
21:59:34: [-] already parsed – http://thebayfieldbunch.com/2020/10/sunny-cold-day.html
21:59:35: [+] 176/246 matches engine General Blogs – https://serverfault.com/questions/201164/wipe-out-tmp-every-week
21:59:35: [-] 176/246 too many external links (172) – https://serverfault.com/questions/201164/wipe-out-tmp-every-week
21:59:35: [+] 177/246 matches engine WordPress Article – https://www.pkmods.com/tag/lportii/
21:59:35: [-] 177/246 PR-3 too low – https://www.pkmods.com/tag/lportii/
21:59:35: [-] already parsed – https://www.pkmods.com/author/PKmods/
21:59:35: [-] already parsed – http://www.pkmods.com/lasers-by-polarfox/
21:59:35: [+] 002/002 possible new Target URLs from General Blogs – https://safeweb.norton.com/report/show?url=dulichdau.com
21:59:37: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN VN for Jisko with query “Terms of Service” “Public notes” “Normal version”
21:59:39: [+] 180/246 matches engine WordPress Article – https://www.dortmunderjungs.de/y5s4-neon-dawn-patch-notes-addendum/
21:59:39: [-] 180/246 PR-0 too low – https://www.dortmunderjungs.de/y5s4-neon-dawn-patch-notes-addendum/
21:59:40: [ ] 073/100 [Page 002] results on google for DedeEIMS with query “QQ:” “Power by DedeCms”
21:59:40: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for ReVou with query “Let my messages are visible to all users, not just to my friends”
21:59:40: [ ] Loaded 2 URLs from imported sites
21:59:41: [-] already parsed – http://nortonsafe.search.ask.com/docs/privacy?geo=&prt=cr&o=APN11908&chn=&ver=
21:59:43: [-] already parsed – https://www.dortmunderjungs.de/vulkan-api-testing-on-live-pc/
21:59:43: [-] already parsed – https://www.dortmunderjungs.de/operation-neon-dawn-launch/
21:59:43: [-] already parsed – https://www.dortmunderjungs.de/y5s4-neon-dawn-patch-notes-addendum/
21:59:43: [-] already parsed – https://www.dortmunderjungs.de/update-live-exploits/
21:59:43: [-] already parsed – https://www.dortmunderjungs.de/new-call-of-duty-modern-warfare-patch-brings-back-fan-favorite-map/
21:59:43: [+] 187/246 matches engine Shoutbox – http://www.cellardweller.net/index.php/en/forum/recent
21:59:43: [-] 187/246 PR-0 too low – http://www.cellardweller.net/index.php/en/forum/recent
21:59:44: [-] 188/246 PR-0 too low – http://www.accra-and-ghana.com/tags.php?/dulichdau.com/
21:59:45: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN for Jisko with query “Normal version” “Public notes” “Terms of Service”
21:59:45: [ ] 000/083 [Page 001] results on Yahoo vn for Zendesk with query “0 people found this useful. – Be the first!”
21:59:45: [ ] 002/010 [Page 001] results on MSN for MoinMoin with query “MoinMoin Powered”
21:59:45: [+] 189/246 matches engine Shoutbox – https://theriderspace.com/forum/main-forum/chit-chat/26871-so-what-did-you-do-to-your-bike-today
21:59:45: [-] 189/246 PR-0 too low – https://theriderspace.com/forum/main-forum/chit-chat/26871-so-what-did-you-do-to-your-bike-today
21:59:46: [-] already parsed – http://www.accra-and-ghana.com/tags.php?/dnf.qq.com/
21:59:46: [+] 191/246 matches engine DedeEIMS – http://margeryrubin.com/
21:59:46: [-] 191/246 PR-0 too low – http://margeryrubin.com/
21:59:46: [-] 192/246 no engine matches (HTTP-Status: 400 Bad Request, PROXY: 177.129.202.92:51327) – https://www.tricklanes.com/
21:59:47: [-] already parsed – https://www.dortmunderjungs.de/update-live-exploits/
21:59:47: [-] already parsed – https://www.dortmunderjungs.de/vulkan-api-testing-on-live-pc/
21:59:47: [+] 194/246 matches engine DedeEIMS – http://www.aucascables.com/news/zhishi/21.html
21:59:47: [-] 194/246 PR-0 too low – http://www.aucascables.com/news/zhishi/21.html
21:59:47: [+] 195/246 matches engine DedeEIMS – http://www2017.tyut.edu.cn/ciee/info/1072/2357.htm
21:59:47: [+] 195/246 PR-8 OK – http://www2017.tyut.edu.cn/ciee/info/1072/2357.htm
21:59:47: [-] 195/246 required variable “url” was not used in form.
21:59:48: [+] 196/246 matches engine WordPress Article – https://www.51php.com/dedecms/11555.html
21:59:48: [-] 196/246 PR-1 too low – https://www.51php.com/dedecms/11555.html
21:59:52: [+] 197/246 matches engine DedeEIMS – http://www.ff4.org/tag/zenmedaoqqhao_1351_1.html
21:59:52: [-] 197/246 PR-0 too low – http://www.ff4.org/tag/zenmedaoqqhao_1351_1.html
21:59:52: [+] 198/246 matches engine DedeEIMS – http://www.phoenixtouch.net/
21:59:52: [-] 198/246 PR-0 too low – http://www.phoenixtouch.net/
21:59:53: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN VN for MoinMoin with query “MoinMoin Powered”
21:59:57: [ ] 001/010 [Page 002] results on MSN for XZero Classified with query “Consider buying one of the Extended Ad packages if you would like your ad to run longer.”
21:59:57: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN for Qhub with query site:qhub.com
21:59:57: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN VN for Blogtronix with query “Last online” “External Profiles” “About Me” imprint
22:00:17: [ ] 000/000 [Page END] results on google for Qhub with query “Use this section to explain what your Qhub is about in detail”
22:00:22: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo for Zendesk with query “0 people found this useful. – Be the first!”
22:00:22: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for Twitter Clone Script with query “Copyright * Twitter Script” “powered by twitter script”
22:00:22: [ ] 005/098 [Page 001] results on Yahoo for Otwarty.pl Mini with query “skrypt katalogu otwarty.pl mini mod”
22:00:27: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for Firebook Guestbook with query “Firebook G%C3%A4stebuch” “kostenloses G%C3%A4stebuch zum Downloaden” 1950
22:00:27: [ ] 000/000 [Page END] results on google for OnlineGuestbookPro with query “du lich da lat dulichdau.com” “Powered by Online Guestbook Pro”
22:00:27: [ ] 001/015 [Page END] results on Yahoo for iDocScript with query “Profile Comments” “Showing all 0 comments” “Log in to your account or sign up to post your comments.”
22:00:27: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for AskIt with query “Powered by WordPress” “ask a question”
22:00:32: [ ] 000/036 [Page END] results on Yahoo vn for shrink.im with query “Please fill in the following field with the URL you want to shorten”
22:00:32: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for Unknown Directory 4 with query “Add your site” “List 2-3 of your main keywords”
22:00:37: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for Basti Guestbook with query “Code by basti2web.de” g%C3%A4stebuch
22:00:37: [ ] 006/006 [Page END] results on MSN for Blogtronix with query “Last online” “External Profiles” “About Me” dieses
22:00:42: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for Qhub with query “Recent badges” “About this Qhub”
22:00:47: [ ] Loaded 0/78 URLs from site lists
22:00:52: [+] 002/219 matches engine DedeEIMS – http://www.qubrag.com/
22:00:52: [-] 002/219 PR-0 too low – http://www.qubrag.com/
22:00:52: [+] 199/246 matches engine DedeEIMS – http://www.payne-security.com/a/zgxww/2018/0712/180.html
22:00:52: [-] 199/246 PR-0 too low – http://www.payne-security.com/a/zgxww/2018/0712/180.html
22:00:52: [+] 200/246 matches engine DedeEIMS – http://robertjguidry.com/
22:00:52: [-] 200/246 PR-0 too low – http://robertjguidry.com/
22:00:52: [-] 201/246 no engine matches (PROXY: 177.73.248.26:55290) – http://www.clark-plumbing.com/a/lvhuazuoye/
22:00:52: [+] 202/246 matches engine DedeEIMS – http://xiamivip.com/a/1129.html
22:00:52: [-] 202/246 PR-0 too low – http://xiamivip.com/a/1129.html
22:00:52: [+] 203/246 matches engine DedeEIMS – http://www.zbsws.cn/plus/guestbook.php
22:00:52: [-] 203/246 PR-0 too low – http://www.zbsws.cn/plus/guestbook.php
22:00:52: [+] 204/246 matches engine DedeEIMS – http://www.xianguodj.com/seojc/47.html
22:00:52: [-] 204/246 PR-0 too low – http://www.xianguodj.com/seojc/47.html
22:00:52: [+] 205/246 matches engine DedeEIMS – http://www.penghaomachinery.com/a/contact/
22:00:52: [-] 205/246 PR-0 too low – http://www.penghaomachinery.com/a/contact/
22:00:52: [-] 206/246 no engine matches (PROXY: 91.213.119.246:46024) – http://www.whjdyun.com/a/chanpinzhanshi/chanpinfenleisan/46.html
22:00:52: [+] 207/246 matches engine DedeEIMS – http://www.ynmm88.com/plus/guestbook.php?gotopagerank=&totalresult=1471340&pageno=4
22:00:52: [-] 207/246 PR-0 too low – http://www.ynmm88.com/plus/guestbook.php
22:00:52: [+] 208/246 matches engine DedeEIMS – http://www.zsjpedu.com/service/
22:00:52: [-] 208/246 PR-0 too low – http://www.zsjpedu.com/service/
22:00:52: [+] 209/246 matches engine DedeEIMS – http://www.bhjtls.com/plus/guestbook.php
22:00:52: [-] 209/246 PR-0 too low – http://www.bhjtls.com/plus/guestbook.php
22:00:52: [+] 210/246 matches engine DedeEIMS – https://www.why114.com/cms/dedecms/374.html
22:00:52: [-] 210/246 PR-0 too low – https://www.why114.com/cms/dedecms/374.html
22:00:52: [+] 211/246 matches engine DedeEIMS – http://www.cqdzzx.cn/plus/guestbook.php?gotopagerank=&totalresult=338684&pageno=33869
22:00:52: [-] 211/246 PR-0 too low – http://www.cqdzzx.cn/plus/guestbook.php
22:00:52: [+] 212/246 matches engine DedeEIMS – http://www.moxiseo.com/seorm/153.html
22:00:52: [-] 212/246 PR-0 too low – http://www.moxiseo.com/seorm/153.html
22:00:52: [+] 213/246 matches engine DedeEIMS – http://thevoder.com/
22:00:52: [-] 213/246 PR-0 too low – http://thevoder.com/
22:00:52: [+] 214/246 matches engine DedeEIMS – http://www.pinplus.net/
22:00:52: [-] 214/246 PR-0 too low – http://www.pinplus.net/
22:00:52: [+] 215/246 matches engine Discuz – http://www.openxchina.com/thread-320-1-1.html
22:00:52: [-] 215/246 PR-0 too low – http://www.openxchina.com/thread-320-1-1.html
22:00:52: [+] 216/246 matches engine DedeEIMS – http://www.qtyiw.com/index.html
22:00:52: [-] 216/246 PR-0 too low – http://www.qtyiw.com/
22:00:52: [+] 217/246 matches engine DedeEIMS – https://www.liuxingseo.com/jianzhan/dede/145.html
22:00:52: [-] 217/246 PR-0 too low – https://www.liuxingseo.com/jianzhan/dede/145.html
22:00:52: [+] 218/246 matches engine DedeEIMS – http://www.zi-qiang.com/html/Contact_Us/
22:00:52: [-] 218/246 PR-0 too low – http://www.zi-qiang.com/html/Contact_Us/
22:00:52: [-] 219/246 no engine matches (PROXY: 191.98.181.218:52025) – http://www.njwtswkj.com/plus/guestbook.php?gotopagerank=&totalresult=608860&pageno=661
22:00:52: [+] 220/246 matches engine Shoutbox – https://www.chipmeup.com/forum/5/topic/129339/chipmeup-events/event-179859-pokerstars-sunday-million-mu-event?page=last
22:00:52: [-] 220/246 PR-1 too low – https://www.chipmeup.com/forum/5/topic/129339/chipmeup-events/event-179859-pokerstars-sunday-million-mu-event?page=last
22:00:52: [-] 221/246 no engine matches (SOCK: Socket is not connected) – https://freeadshome.com/index.php?view=post&cityid=493&lang=en&catid=3&subcatid=125&shortcutregion=0
22:00:52: [+] 222/246 matches engine Shoutbox – https://joomjunk.co.uk/forum/jj-shoutbox.html?start=90
22:00:52: [-] 222/246 PR-1 too low – https://joomjunk.co.uk/forum/jj-shoutbox.html?start=90
22:00:52: [+] 223/246 matches engine General Blogs – https://diy.stackexchange.com/questions/188609/what-modern-20-amp-breaker-is-compatible-with-my-challenger-panel
22:00:52: [-] 223/246 too many external links (170) – https://diy.stackexchange.com/questions/188609/what-modern-20-amp-breaker-is-compatible-with-my-challenger-panel
22:00:52: [+] 224/246 matches engine Shoutbox – http://dynastysportshub.epizy.com/forumdisplay.php?fid=9
22:00:52: [-] 224/246 PR-0 too low – http://dynastysportshub.epizy.com/forumdisplay.php?fid=9
22:00:52: [-] 225/246 download failed (SOCK: Network subsystem is unusable) – http://k71.saaa.co.th/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Cabeeg.bar
22:00:53: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for Laconica with query “is a micro-blogging service based on the Free Software Laconica tool.”
22:00:57: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for XpressEngine with query “Maximum Attachments” “Allow Comments” Subject Homepage “Allow Trackbacks”
22:00:57: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for iDocScript with query “Powered by iDocScript.com”
22:00:57: [ ] 000/000 [Page END] results on google for Basti Guestbook with query “Code by basti2web.de” g%C3%A4stebuch
22:00:57: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo for shrink.im with query “Please fill in the following field with the URL you want to shorten”
22:00:57: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for Unesourisetmoi with query “Le code ?ecopier et ?ettre sur votre site avant de commencer” estos
22:00:57: [ ] 000/003 [Page END] results on Yahoo for iDocScript with query “Powered by iDocScript.com”
22:00:57: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for OrdaSoft Review with query “Powered by OrdaSoft!” “Add Review”
22:00:57: [ ] Loaded 3 URLs from imported sites
22:00:57: [+] 226/246 matches engine DedeEIMS – https://www.mashuan.com/cx/dedecms/
22:00:57: [-] 226/246 PR-0 too low – https://www.mashuan.com/cx/dedecms/
22:00:57: [+] 227/246 matches engine DedeEIMS – http://365gts.com/plus/feedback.php?aid=3846
22:00:57: [-] 227/246 PR-0 too low – http://365gts.com/plus/feedback.php
22:00:57: [-] 228/246 no engine matches (SOCK: Socket is not connected) – https://thexyznetwork.xyz
22:01:37: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for php Link Directory-Login with query “Designed by: Futuristic Artists”
22:01:42: [ ] 000/000 [Page END] results on google for EasyBlog with query “du lich da lat dulichdau.com” inurl:”option=com_easyblog”
22:01:42: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo vn for Otwarty.pl Mini with query “skrypt katalogu otwarty.pl mini mod”
22:01:42: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for Phurl with query “Shorten with a custom alias” “Drag these links to your browser toolbar” “Shorten without a custom alias”
22:01:42: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for mygb.nl with query site:mygb.nl
22:01:42: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for Jisko with query “Public notes” “Having trouble while logging in?”
22:01:42: [+] 003/219 matches engine General Blogs – http://www.adverts.pk/?view=post&cityid=1&lang=en&catid=8&subcatid=57
22:01:42: [-] 003/219 PR-0 too low – http://www.adverts.pk/?view=post&cityid=1&lang=en&catid=8&subcatid=57
22:01:47: [-] 229/246 download failed (SOCK: Connection timed out) – http://jmslogistic.com/a/yingwenban/Contact_Us/
22:01:47: [-] 230/246 download failed (SOCK: Socket is not connected) – https://www.ziyuanjuhe.com
22:01:47: [-] 231/246 download failed (SOCK: Connection timed out) – http://www.jinzheng.tv/plus/guestbook.php
22:01:47: [-] 232/246 no engine matches (PROXY: 185.206.172.211:40367) – https://parler.com/profile/EyeOpenerMike/posts
22:01:47: [-] 233/246 no engine matches (PROXY: 190.184.144.170:59801) – https://www.runeclan.com/clan/United
22:01:47: [+] 234/246 matches engine Shoutbox – https://www.realm667.com/index.php/en/forum-board/closed-submissions/1395-power-globes?start=10
22:01:47: [-] 234/246 PR-4 too low – https://www.realm667.com/index.php/en/forum-board/closed-submissions/1395-power-globes?start=10
22:01:48: [-] already parsed – http://www.aucascables.com/news/hangye/20.html
22:01:52: [-] 235/246 download failed (PROXY: 181.112.188.34:45183, SOCK: Connection timed out) – http://mikesmobilekaraoke.com/help/license.html
22:01:52: [-] already parsed – http://www.aucascables.com/news/hangye/17.html
22:01:57: [-] already parsed – http://www.aucascables.com/news/gongsi/39.html
22:02:02: [-] already parsed – http://www.aucascables.com/news/gongsi/36.html
22:02:07: [-] already parsed – http://www.aucascables.com/case/web/
22:02:12: [+] 009/219 matches engine General Blogs – https://xxxbunker.com/4722442
22:02:12: [-] 009/219 PR-4 too low – https://xxxbunker.com/4722442
22:02:12: [-] already parsed – http://www.aucascables.com/about/wenhua/
22:02:13: [-] already parsed – https://www.runeclan.com/clan/Hot_Dog_Fingers
22:02:17: [-] 012/219 download failed (SOCK: Connection timed out) – http://k71.saaa.co.th/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Cacumilf.com
22:02:22: [-] 236/246 no engine matches (SOCK: Socket is not connected) – https://www.tapatalk.com/groups/anthroscape/shoutbox-thread-t85411-s4080.html
22:02:22: [-] already parsed – https://www.runeclan.com/clan/Galeforce
22:02:22: [-] already parsed – https://www.runeclan.com/clan/United/?shoutbox=false
22:02:23: [-] already parsed – https://www.runeclan.com/clan/Hot_Dog_Fingers
22:02:23: [-] already parsed – https://twitter.com/intent/tweet?source=http%3A%2F%2Fdulichdau.com&text=RuneClan+-+United%20http%3A%2F%2Fwww.runeclan.com%2Fclan%2Funited&via=Rune_Clan
22:02:28: [-] already parsed – http://www2017.tyut.edu.cn/ciee/English/Home.htm
22:02:33: [-] already parsed – http://www2017.tyut.edu.cn/ciee/English/Admissions/1.htm
22:02:38: [+] 019/218 matches engine General Blogs – https://www.zielonykatalog.net/internet/seokatalog%2cdirpress%2cs%2c220/
22:02:38: [-] 019/218 PR-0 too low – https://www.zielonykatalog.net/internet/seokatalog%2cdirpress%2cs%2c220/
22:02:38: [-] 020/219 no engine matches (PROXY: 192.162.193.243:54313) – https://app.livestorm.co/compatibility?compatibility=false&src=registration&url=https%3A%2F%2Fapp.livestorm.co%2Fmalt-community%2Fmalt-x-accountable-monthly-tax-tipps
22:02:38: [-] already parsed – http://www.zsjpedu.com/about/job/
22:02:43: [-] already parsed – https://www.dortmunderjungs.de/operation-neon-dawn-launch/
22:02:48: [+] 023/218 matches engine General Blogs – http://www.googlekatalog.pl/kontakt.html
22:02:48: [-] 023/218 PR-0 too low – http://www.googlekatalog.pl/kontakt.html
22:02:48: [+] 024/218 matches engine General Blogs – https://www.xtube.com/profile/kirkman699-1394835/about-me
22:02:48: [+] 024/218 PR-8 OK – https://www.xtube.com/profile/kirkman699-1394835/about-me
22:02:48: [-] 024/218 required variable “url” was not used in form.
22:02:48: [+] 024/218 matches engine General Blogs – https://www.xtube.com/video-watch/self-hogtied-and-muzzled-44930881
22:02:48: [+] 024/218 matches engine General Blogs – https://www.xtube.com/video-watch/self-hogtied-and-muzzled-44930881
22:02:48: [+] 024/218 PR-8 OK – https://www.xtube.com/video-watch/self-hogtied-and-muzzled-44930881
22:02:48: [-] 024/218 required variable “url” was not used in form.
22:02:48: [-] 237/246 download failed (SOCK: Connection reset by peer) – http://edentonlakeandharbor.com/
22:02:49: [-] already parsed – http://www.reddit.com/submit?url=http%3A%2F%2Fdulichdau.com&title=RuneClan+-+United
22:02:53: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for ViperGB with query “Powered by WP-ViperGB”
22:02:58: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for EasyBlog with query inurl:”option=com_easyblog” “du lich da lat dulichdau.com”
22:03:03: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for OnlineGuestbookPro with query “Powered by Online Guestbook Pro” “du lich da lat dulichdau.com”
22:03:03: [ ] 000/000 [Page END] results on google for Blogtronix with query “Powered by Sharetronix”
22:03:03: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo vn for MoinMoin with query “findpage” “recentchanges” “helpcontents”
22:03:03: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN VN for Qhub with query “Powered by Qhub.com”
22:03:03: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for SPIP with query “SPIP” “Sarka-SPIP” “Collectif Sarka-SPIP” “GPL” “Texte de votre message”
22:03:03: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for WikkaWiki with query “pageindex” “recentchanges” “recentlycommented”
22:03:03: [ ] Loaded 3 URLs from imported sites
22:03:03: [+] 026/219 matches engine General Blogs – https://www.imagefap.com/profile/bbmikefl
22:03:03: [+] 026/219 PR-8 OK – https://www.imagefap.com/profile/bbmikefl
22:03:03: [-] 026/219 required variable “url” was not used in form.
22:03:03: [+] 026/219 matches engine General Blogs – https://www.imagefap.com/gallery/3694450
22:03:03: [-] 026/219 download failed (PROXY: 103.59.190.2:56252, SSL: error:14094410:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert handshake failure) – https://www.imagefap.com/pictures/3694450/Open-Application-for-Big-Black-Cock-Camp%21%21%21%21%21
22:03:08: [+] 027/219 matches engine General Blogs – https://stats.stackexchange.com/questions/485677/does-xgboost-require-standarized-data
22:03:08: [-] 027/219 too many external links (170) – https://stats.stackexchange.com/questions/485677/does-xgboost-require-standarized-data
22:03:08: [+] 238/246 matches engine DedeEIMS – https://doroteashop.com/
22:03:08: [-] 238/246 PR-0 too low – https://doroteashop.com/
22:03:08: [-] already parsed – http://www.reddit.com/submit?url=http%3A%2F%2Fdulichdau.com&title=RuneClan+-+United
22:03:53: [ ] Loaded 0/0 URLs from site lists
22:03:58: [+] 029/219 matches engine DedeEIMS – http://www.hblqs.com/plus/guestbook.php?gotopagerank=&totalresult=381757&pageno=38102
22:03:58: [-] 029/219 PR-0 too low – http://www.hblqs.com/plus/guestbook.php
22:04:03: [+] 239/246 matches engine DedeEIMS – http://www.gowetrans.com/plus/guestbook.php?gotopagerank=&totalresult=68567&pageno=6325
22:04:03: [-] 239/246 PR-0 too low – http://www.gowetrans.com/plus/guestbook.php
22:04:03: [-] already parsed – http://www.tumblr.com/share?v=3&u=http%3A%2F%2Fdulichdau.com&t=RuneClan+-+United&s=
22:04:08: [-] already parsed – http://www.aucascables.com/news/hangye/19.html
22:04:13: [+] 240/246 matches engine Shoutbox – https://ramp-it.net/v4/
22:04:13: [-] 240/246 PR-0 too low – https://ramp-it.net/v4/
22:04:18: [-] already parsed – http://www.aucascables.com/news/gongsi/38.html
22:04:18: [-] already parsed – http://www.aucascables.com/case/sheji/
22:04:23: [+] 034/219 matches engine DedeEIMS – http://www.alitaohuo.com
22:04:23: [-] 034/219 PR-0 too low – http://www.alitaohuo.com/CMSjiaocheng/zhimengjiaocheng/171.html
22:04:23: [-] already parsed – http://www.cqdzzx.cn/plus/guestbook.php/guestbook.php?gotopagerank=&totalresult=281769&pageno=11
22:04:23: [-] already parsed – https://www.runeclan.com/clan/Scurvy_Bois
22:04:28: [-] already parsed – https://www.runeclan.com/clan/Vought
22:04:33: [-] already parsed – https://www.runeclan.com/clan/Holiness_to_the_Lord
22:04:38: [-] already parsed – https://twitter.com/intent/tweet?source=http%3A%2F%2Fdulichdau.com&text=RuneClan+-+United%20http%3A%2F%2Fwww.runeclan.com%2Fclan%2Funited&via=Rune_Clan
22:04:38: [-] already parsed – http://www2017.tyut.edu.cn/ciee/English/News.htm
22:04:43: [-] already parsed – http://www.zsjpedu.com/about/baoming/
22:04:48: [-] 040/218 PR-0 too low – http://googlekatalog.pl/
22:04:48: [+] 043/218 matches engine General Blogs – https://sharepoint.stackexchange.com/questions/21813/recurring-calendar-event-not-shown-on-correct-days
22:04:48: [-] 043/218 too many external links (171) – https://sharepoint.stackexchange.com/questions/21813/recurring-calendar-event-not-shown-on-correct-days
22:04:48: [-] 000/000 possible new Target URLs from PrismoTube – https://www.a27d.com/2020/11/test-database-dump-cac-tu-khoa-uoc-tim.html
22:04:48: [+] 001/002 possible new Target URLs from General Blogs – https://safeweb.norton.com/report/show?url=dulichdau.com
22:04:48: [-] 000/010 possible new Target URLs from General Blogs – https://www.livejournal.com/update.bml?event=%D0%A0%D1%8D%D0%B9%D1%84+%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%81+%D0%B8+%D0%9A%D1%8D%D1%80%D0%B8+%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD+
22:04:48: [-] already parsed – http://www.ramp-it.net/v4/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=13&id=141&Itemid=58
22:04:48: [-] already parsed – https://www.dortmunderjungs.de/new-call-of-duty-modern-warfare-patch-brings-back-fan-favorite-map/
22:04:48: [-] already parsed – http://www.gowetrans.com/plus/guestbook.php?gotopagerank=&totalresult=39108&pageno=3587
22:04:48: [-] already parsed – http://www.gowetrans.com/plus/guestbook.php
22:04:50: [-] already parsed – http://www.njwtswkj.com/plus/guestbook.php?gotopagerank=&totalresult=1097642&pageno=212
22:04:50: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for Blogtronix with query “Powered by Sharetronix”
22:04:50: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN for Qhub with query “Powered by Qhub.com”
22:04:50: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for Laconica with query “is a micro-blogging service based on the Free Software Laconica tool.”
22:04:50: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for Fast Indexer with query “Website Value” Buzzmystat.com
22:04:50: [ ] Loaded 1 URL from imported sites
22:04:50: [-] already parsed – http://dynastysportshub.epizy.com/forumdisplay.php?fid=7
22:04:50: [-] already parsed – http://www.aucascables.com/service/
22:04:50: [-] already parsed – http://www.aucascables.com/mtp/
22:04:50: [-] already parsed – https://www.runeclan.com/clan/Holiness_to_the_Lord
22:04:51: [-] already parsed – http://www2017.tyut.edu.cn/ciee/English/Contact.htm
22:04:53: [-] already parsed – http://www.penghaomachinery.com/m/list.php?tid=7
22:04:58: [+] 055/218 matches engine DedeEIMS – https://www.bjlizixing.com/plus/guestbook.php?gotopagerank=&totalresult=14492&pageno=1448
22:04:58: [-] 055/218 PR-0 too low – https://www.bjlizixing.com/plus/guestbook.php
22:04:58: [+] 241/246 matches engine General Blogs – https://wiki.libsdl.org/SDL_MouseMotionEvent
22:04:58: [-] 241/246 too many nofollow links found (4/4) – https://wiki.libsdl.org/SDL_MouseMotionEvent
22:04:58: [-] already parsed – http://www.gowetrans.com/plus/guestbook.php?gotopagerank=&totalresult=28746&pageno=2801
22:05:03: [+] 057/218 matches engine General Blogs – https://tex.stackexchange.com/questions/81596/putting-the-title-in-the-header-for-an-article
22:05:03: [-] 057/218 too many external links (171) – https://tex.stackexchange.com/questions/81596/putting-the-title-in-the-header-for-an-article
22:05:03: [+] 242/246 matches engine DedeEIMS – https://www.iluohuan.com/fangzhan/1359.html
22:05:03: [-] 242/246 PR-0 too low – https://www.iluohuan.com/fangzhan/1359.html
22:05:04: [-] already parsed – http://nortonsafe.search.ask.com/docs/privacy?geo=&prt=cr&o=APN11908&chn=&ver=
22:05:08: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo for lilURL with query “Powered by lilURL”
22:05:48: [ ] Loaded 0/0 URLs from site lists
22:05:53: [-] 243/246 download failed (SOCK: Connection timed out) – http://www.ztmetals.com/Products/BIMETAL_PIPES/529.html
22:05:53: [-] already parsed – https://www.nortonlifelock.com/about/legal
22:06:08: [-] already parsed – http://www.aucascables.com/news/gongsi/41.html
22:06:13: [-] already parsed – https://www.runeclan.com/clan/Naughty_Nubs
22:06:18: [+] 062/218 matches engine Otwarty.pl Mini – http://portale-dla-kobiet.hekko.pl/tatuaz-generator-napisow-s8603.html
22:06:18: [-] 062/218 PR-0 too low – http://portale-dla-kobiet.hekko.pl/tatuaz-generator-napisow-s8603.html
22:06:19: [+] 063/218 matches engine General Blogs – https://wiki.libsdl.org/SDL_CreateRGBSurface
22:06:19: [-] 063/218 too many nofollow links found (4/4) – https://wiki.libsdl.org/SDL_CreateRGBSurface
22:06:23: [+] 064/218 matches engine General Blogs – https://webapps.stackexchange.com/questions/88218/importxml-google-spreadsheet-amazon-review-numbers
22:06:23: [-] 064/218 too many external links (174) – https://webapps.stackexchange.com/questions/88218/importxml-google-spreadsheet-amazon-review-numbers
22:06:24: [-] already parsed – http://www.zsjpedu.com/service/contact/
22:06:30: [ ] 000/000 [Page END] results on google for PHP-Nuke with query “You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt”
22:06:33: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo vn for E-Blah with query “Scheduled Events” “Latest Member” “Latest Thread” “Total Forum Statistics” darunter
22:06:33: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN for Phoca Guestbook with query “Image Verification” “Phoca Guestbook” “Display Num” “Guest”
22:06:38: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for LinkEX with query “This site is powered by LinkEX”
22:06:38: [ ] 000/061 [Page END] results on Yahoo for E-Blah with query “Total Forum Statistics” “Latest Thread” “Latest Member” “Scheduled Events” toujours
22:06:43: [ ] 004/010 [Page 002] results on MSN VN for vBulletin with query “Powered by vBulletin”
22:06:58: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for ViperGB with query “Powered by WP-ViperGB”
22:07:03: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for Phurl with query “Drag these links to your browser toolbar” “Shorten with a custom alias” “Shorten without a custom alias”
22:07:03: [ ] Loaded 0/81 URLs from site lists
22:07:03: [-] 244/246 download failed (SOCK: Connection timed out) – http://www.zubairtech.com/plus/guestbook.php?gotopagerank=&totalresult=144860&pageno=125
22:07:03: [-] 245/246 download failed (SOCK: Connection timed out) – http://www.444sabo.com/plus/guestbook.php?gotopagerank=&totalresult=101603&pageno=10122
22:07:38: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for pblog with query %CE%93%CF%81%CE%AC%CF%88%CF%84%CE%B5+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82+%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B5%CF%82+%CF%80%CE%BF%CF%85+%CF%86%CE%B
22:07:43: [ ] 000/002 [Page END] results on Yahoo vn for DocMint Exploit with query “Website powered by Docmint” samstags
22:07:43: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN VN for Trac with query “By Edgewall Software”
22:07:43: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for XpressEngine with query “Maximum Attachments” “Allow Trackbacks” “Allow Comments” Subject Homepage
22:07:43: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for Fractalum with query inurl:”/ajout.php” fractalum
22:07:44: [+] 066/218 matches engine General Blogs – https://www.xtube.com/profile/cumeatertom-32570121/about-me
22:07:44: [+] 066/218 PR-8 OK – https://www.xtube.com/profile/cumeatertom-32570121/about-me
22:07:44: [-] 066/218 required variable “url” was not used in form.
22:07:44: [+] 066/218 matches engine General Blogs – https://www.xtube.com/video-watch/10-shot-power-shooter-twink-shoots-past-his-head-hd-24945901
22:07:44: [+] 066/218 matches engine General Blogs – https://www.xtube.com/video-watch/10-shot-power-shooter-twink-shoots-past-his-head-hd-24945901
22:07:44: [+] 066/218 PR-8 OK – https://www.xtube.com/video-watch/10-shot-power-shooter-twink-shoots-past-his-head-hd-24945901
22:07:44: [-] 066/218 required variable “url” was not used in form.
22:07:48: [-] 067/218 download failed (SOCK: Network subsystem is unusable) – http://k71.saaa.co.th/phpinfo.php?a[]=%3Caxxxhamster.space
22:07:51: [ ] 000/000 [Page END] results on google for IPBoard with query “Latest Visitors” “Profile Feed” “Community Stats”
22:07:54: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN for Trac with query “By Edgewall Software”
22:08:29: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo for DocMint Exploit with query “Website powered by Docmint” tem
22:08:29: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for mygb.nl with query site:mygb.nl
22:08:29: [ ] Loaded 0/81 URLs from site lists
22:08:29: [+] 068/218 matches engine vBulletin – https://forum.tk-chel.ru/index.php?s=25cc39a9ef44402052c6c2a1759cba06
22:08:29: [-] 068/218 PR-4 too low – https://forum.tk-chel.ru/
22:08:29: [+] 069/218 matches engine vBulletin – http://diendan.fast.com.vn/downloads.php?do=file&id=139
22:08:29: [-] 069/218 PR-1 too low – http://diendan.fast.com.vn/
22:08:29: [+] 070/218 matches engine General Blogs – https://www.imagefap.com/profiles.php?countryid=230&gender=2&avatar=1&view=1&page=2
22:08:29: [+] 070/218 PR-8 OK – https://www.imagefap.com/profiles.php?countryid=230&gender=2&avatar=1&view=1&page=2
22:08:29: [-] 070/218 required variable “url” was not used in form.
22:08:29: [+] 070/218 matches engine General Blogs – https://www.imagefap.com/profiles.php?interest=Schwanzlutschen%20pur%20mit%20Aufnahme&countryid=230&gender=2&avatar=1&aboutme=1&submit=1&view=1&page=2
22:08:29: [-] 070/218 no engine matches (PROXY: 213.16.81.182:35559) – https://www.imagefap.com/profiles.php?interest=Schwanzlutschen%20pur%20mit%20Aufnahme&countryid=230&gender=2&avatar=1&aboutme=1&submit=1&view=1&page=2
22:08:29: [-] 328/329 download failed (SOCK: Connection reset by peer) – https://dujdotbonboni.com/index.php/guest-book
22:08:34: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN VN for PHPInfo Exploit with query “PHP Variables” “Build Date” “PHP Version 6.0.0-dev” “Server API”
22:08:41: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN for JComments with query “du lich da nang dulichdau.com” “JComments”
22:08:43: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN for PHPInfo Exploit with query “PHP Variables” “PHP Version 6.0.0-dev” “Build Date” “Server API”
22:08:48: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for ReVou with query “Your Name (without space between letters and words)”
22:09:23: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for PHP-Nuke with query “You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt”
22:09:28: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for WordPress Forum with query “Create New Topic in” “Topic Title (Maximum Length: 80)”
22:09:28: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo vn for General URL Shortener with query “Create small URL”
22:09:33: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for Jisko with query “Public notes” “Having trouble while logging in?”
22:09:33: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for SupeSite with query inurl:”/space.php?uid=”
22:09:33: [ ] 000/000 [Page END] results on google for FluxBB with query “index du forum” “l%27%C3%A9quipe”
22:09:33: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo for General URL Shortener with query “Create small URL”
22:09:33: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for Unesourisetmoi with query “Le code ?ecopier et ?ettre sur votre site avant de commencer” ninety
22:09:33: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo for Qhub with query “Badges Explained” “Asked a question”
22:09:33: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN VN for JComments with query “du lich da nang dulichdau.com” “JComments”
22:09:33: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for WikkaWiki with query “recentchanges” “pageindex” “recentlycommented”
22:09:33: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for Basti Guestbook with query “Code by basti2web.de” g%C3%A4stebuch
22:09:33: [ ] 005/119 [Page 001] results on Yahoo vn for MoinMoin with query “MoinMoin Powered”
22:09:38: [ ] 000/000 [Page END] results on google for Jisko with query “Public notes” “Having trouble while logging in?”
22:09:38: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo for MoinMoin with query “MoinMoin Powered”
22:09:38: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN VN for OSQA with query “ask a question” “du lich da lat dulichdau.com” “questions tags users badges unanswered”
22:09:38: [ ] 003/009 [Page 001] results on MSN for OSQA with query “du lich da lat dulichdau.com” “questions tags users badges unanswered” “ask a question”
22:09:38: [ ] Loaded 0/80 URLs from site lists
22:09:38: [+] 071/218 matches engine vBulletin – http://muviet24h.net/diendan/
22:09:38: [-] 071/218 PR-0 too low – http://muviet24h.net/diendan/
22:09:44: [-] 000/000 possible new Target URLs from PrismoTube – https://www.a27d.com/2020/11/test-database-dump-cac-tu-khoa-uoc-tim.html
22:09:48: [+] 002/002 possible new Target URLs from General Blogs – https://safeweb.norton.com/report/show?url=dulichdau.com
22:09:53: [-] 000/010 possible new Target URLs from General Blogs – https://www.livejournal.com/update.bml?event=%D0%A0%D1%8D%D0%B9%D1%84+%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%81+%D0%B8+%D0%9A%D1%8D%D1%80%D0%B8+%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD+
22:09:53: [+] 072/218 matches engine vBulletin – https://www.airsoft74.ru/forum/?s=51fc3708489ef90cb192e909782ca417
22:09:53: [-] 072/218 PR-4 too low – https://www.airsoft74.ru/forum/
22:09:55: [ ] Verifying links…
22:09:55: [ ] Loaded 2 URLs from imported sites
22:09:55: [ ] 000/000 [Page END] results on google for Laconica with query “Join now to promote your business, find partners, build relationships and reconnect with community. Sync with Facebook Twitter Email SMS and more”
22:09:55: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for Fast Indexer with query “Website Value” Buzzmystat.com
22:09:55: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for LinkEX with query “This site is powered by LinkEX”
22:09:55: [ ] Checking E-Mail pearlhudgens583@B.cr.cloUdnS.asia for links (1 verifications waiting))…
22:09:57: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for IPBoard with query “Latest Visitors” “Profile Feed” “Community Stats”
22:09:58: [-] Verification of MyBB not successful->removed – http://hsforum.altervista.org [Registration]22:10:03: [ ] E-Mail Verification finished.
22:10:03: [ ] Verifying finished (1 check done)
22:10:03: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for General URL Shortener with query “URL Shortener”
22:10:08: [ ] 000/010 [Page 001] results on MSN for OrdaSoft Review with query “Add Review” “Powered by OrdaSoft!”
22:10:08: [ ] 000/002 [Page END] results on Yahoo vn for GA Gaestebuch with query “GA G%C3%A4stebuch” “Dein Eintrag:”
22:10:08: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN VN for UseBB with query “UseBB 1 Forum Software” quoi
22:10:13: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for Open Journal Systems with query “du lich da lat dulichdau.com” “VER TODOS LOS COMENTARIOS”
22:10:53: [ ] 000/000 [Page END] results on google for GET API URL Shortener with query “TODAY SHORTENED URLS”
22:10:58: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for Fast Indexer with query inurl:”dulichdau.com”
22:10:58: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for Jisko with query “Having trouble while logging in?” “Public notes”
22:10:58: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo vn for Jisko with query “Normal version” “Public notes” “Terms of Service”
22:10:58: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for pblog with query %CE%93%CF%81%CE%AC%CF%88%CF%84%CE%B5+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82+%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B5%CF%82+%CF%80%CE%BF%CF%85+%CF%8
22:10:58: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo for Jisko with query “Public notes” “Terms of Service” “Normal version”
22:10:58: [ ] 000/010 [Page END] results on Startpage VN for Joomla K2 with query “Please enter the email address for your account. A verification code will be sent to you. Once you have received the verification code, you will be
22:10:58: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for WordPress Forum with query “Topic Title (Maximum Length: 80)” “Create New Topic in”
22:11:03: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN for UseBB with query “UseBB 1 Forum Software” shouldn
22:11:03: [ ] Loaded 0/160 URLs from site lists
22:11:08: [+] 073/218 matches engine General Blogs – https://wiki.libsdl.org
22:11:08: [-] 073/218 PR-4 too low – https://wiki.libsdl.org/SDL_BlitSurface/SDL_LowerBlit
22:11:13: [-] 074/218 no engine matches (PROXY: 183.87.39.174:40252) – http://people.csail.mit.edu/taolei/wmt/en-de.src.dict
22:11:13: [-] 075/218 download failed (SOCK: Connection reset by peer) – http://k71.saaa.co.th/phpinfo.php?a[]=%3Caxxx8.top
22:11:18: [-] 262/266 download failed (SOCK: Connection timed out) – https://www.daveschultz.com/forum/
22:11:23: [ ] 000/049 [Page 001] results on Yahoo for Qhub with query site:qhub.com
22:12:03: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for GET API URL Shortener with query “TODAY SHORTENED URLS”
22:12:08: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for Fractalum with query inurl:”/ajout.php” fractalum
22:12:08: [ ] 000/000 [Page END] results on google for Open Journal Systems with query inurl:/comment/view/ “Open Journal Systems”
22:12:08: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for SupeSite with query inurl:”/space.php?uid=”
22:12:08: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for UseBB with query “UseBB Installer”
22:12:08: [ ] Loaded 0/0 URLs from site lists
22:12:13: [+] 076/218 matches engine MoinMoin – https://jp.kernelnewbies.org/WillekeurigePagina
22:12:13: [-] 076/218 PR-1 too low – https://jp.kernelnewbies.org/WillekeurigePagina
22:12:13: [-] already parsed – https://www.nortonlifelock.com/about/legal
22:12:18: [-] 246/246 download failed (SOCK: Network subsystem is unusable) – https://mp3monde.com/mp3/prem-nu-d-j-new-gujarati.html
22:12:25: [-] already parsed – http://nortonsafe.search.ask.com/docs/privacy?geo=&prt=cr&o=APN11908&chn=&ver=
22:12:28: [-] 079/218 download failed ( SSL: error:1409442E:SSL routines:ssl3_read_bytes:tlsv1 alert protocol version) – https://webapps.stackexchange.com/questions/39670/youtube-shows-real-name-when-i-post
22:12:28: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for KeywordLuv with query “du lich vung tau du lich vung tau dulichdau.com” “Incoming search terms for the article” KeywordLuv
22:12:33: [ ] 000/000 [Page END] results on google for aSgbookPHP with query “Mesaj G??r” “HTML etiketleri” wäre
22:12:33: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for Open Journal Systems with query inurl:/comment/view/ “Open Journal Systems”
22:12:33: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo vn for Blogtronix with query “Last online” “External Profiles” “About Me” sulla
22:12:33: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN VN for Ricar Guestbook with query “Powered by RicarGBooK” i’m
22:12:33: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for ReVou with query “Your Name (without space between letters and words)”
22:13:03: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for PHP Fusion Guestbook with query “Powered by PHP-Fusion” “Dodaj wpis do Ksi%C4%99gi Go%C5%9Bci”
22:13:08: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN for Ricar Guestbook with query “Powered by RicarGBooK” til
22:13:08: [ ] Loaded 0/82 URLs from site lists
22:13:13: [+] 080/218 matches engine MyBB – http://hsforum.altervista.org/member.php?action=register
22:13:13: [+] 080/218 PR-8 OK – http://hsforum.altervista.org/member.php?action=register
22:13:13: [+] 080/218 unknown login status – http://hsforum.altervista.org/member.php?action=login
22:13:13: [+] 080/218 PR-8 OK – http://hsforum.altervista.org/member.php?action=profile&uid=
22:13:13: [+] 080/218 new URL – http://hsforum.altervista.org/usercp.php
22:13:13: [-] 080/218 wrong engine detected (/member.php?action=login) – http://hsforum.altervista.org/usercp.php
22:13:13: [+] 080/218 PR-8 OK – http://hsforum.altervista.org/showthread.php?tid=tid
22:13:13: [-] 080/218 Forum Post link type skipped – http://hsforum.altervista.org/usercp.php
22:13:14: [-] 081/218 PR-4 too low – https://wiki.libsdl.org/SDL_BlitSurface/SDL_BlitScaled
22:13:18: [-] 082/218 no engine matches (PROXY: 168.227.15.229:50813) – https://blake.grid.bcm.edu/eman2/doxygen_html/classEMAN_1_1Dict_1_1const__iterator.html
22:13:20: [ ] 000/010 [Page END] results on Startpage VN for WikkaWiki with query “CategoryWiki” “Recently commented pages”
22:14:04: [ ] 000/000 [Page END] results on google VN for aSgbookPHP with query “Mesaj G??r” “HTML etiketleri” wasn
22:14:09: [ ] 000/002 [Page END] results on Yahoo for Blogtronix with query “About Me” “External Profiles” “Last online” personnes
22:14:09: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for Basti Guestbook with query “Code by basti2web.de” g%C3%A4stebuch
22:14:09: [ ] Loaded 0/162 URLs from site lists
22:14:14: [+] 083/218 matches engine General Blogs – https://diy.stackexchange.com/questions/139255/diy-poly-jacking
22:14:14: [-] 083/218 too many external links (169) – https://diy.stackexchange.com/questions/139255/diy-poly-jacking
22:14:49: [ ] 000/000 [Page END] results on Yahoo vn for Qhub with query “Powered by Qhub.com”
22:14:54: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN VN for Fake UserAgent with query “Mozilla/” “If you want to buy this Domain, please contact us” “This Domain is already registered to”
22:14:54: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for General URL Shortener with query “URL Shortener”
22:14:54: [-] 084/218 download failed (SOCK: Connection timed out) – http://www.dujdotbonboni.com/index.php/guest-book?start=50
22:14:59: [-] 085/218 download failed (SOCK: Connection timed out) – http://www.444sabo.com/plus/guestbook.php?gotopagerank=&totalresult=101603&pageno=10003
22:14:59: [+] 086/219 matches engine Otwarty.pl Mini – https://koplex.pl/moda-k23.html
22:14:59: [-] 086/219 PR-0 too low – https://koplex.pl/moda-k23.html
22:15:01: [-] already parsed – http://blake.grid.bcm.edu/eman2/doxygen_html/classEMAN_1_1EMData.html
22:15:05: [-] 000/000 possible new Target URLs from PrismoTube – https://www.a27d.com/2020/11/test-database-dump-cac-tu-khoa-uoc-tim.html
22:15:09: [+] 002/002 possible new Target URLs from General Blogs – https://safeweb.norton.com/report/show?url=dulichdau.com
22:15:09: [-] 000/010 possible new Target URLs from General Blogs – https://www.livejournal.com/update.bml?event=%D0%A0%D1%8D%D0%B9%D1%84+%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%81+%D0%B8+%D0%9A%D1%8D%D1%80%D0%B8+%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD+
22:15:19: [ ] Verifying links…
22:15:19: [ ] Loaded 2 URLs from imported sites
22:15:24: [ ] 000/000 [Page END] results on google for TPK Guestbook with query “powered by TPK Guestbook”
22:15:24: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN for Fake UserAgent with query “Mozilla/” “If you want to buy this Domain, please contact us” “This Domain is already registered to”
22:15:24: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for PHPMotion with query “This is a demo page only.” “Advertise With Us” “themes/default/templates/generic_advertise.htm” begonnen
22:15:24: [ ] Checking E-Mail *@discard.email for links (1 verifications waiting))…
22:15:30: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN VN for Unesourisetmoi with query “URL de la page, sur votre site, o? affich?e lien vers”
22:15:34: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN for Unesourisetmoi with query “URL de la page, sur votre site, o? affich?e lien vers”
22:15:34: [ ] E-Mail Verification finished.
22:15:39: [ ] Verifying finished (1 check done)
22:15:39: [ ] 000/000 [Page END] results on google for Fake UserAgent with query “Following are Access Logs that include” “Mobile Access”
22:15:39: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for Fast Indexer with query inurl:”dulichdau.com”
22:15:39: [ ] 000/001 [Page END] results on Startpage VN for SMF with query “Powered by SMF” inurl:”register.php”
22:16:09: [ ] 000/000 [Page END] results on Startpage VN for jobberBase with query “Go back to category” job
22:16:14: [ ] 000/096 [Page 001] results on Yahoo for Qhub with query “Powered by Qhub.com”
22:16:19: [ ] 000/118 [Page 001] results on Yahoo vn for Trac with query “By Edgewall Software”
22:16:24: [ ] 015/032 [Page 002] results on google for DokuWiki with query inurl:/wiki/dokuwiki
22:16:24: [ ] Loaded 0/81 URLs from site lists
22:16:29: [-] 088/218 download failed (SOCK: Connection timed out) – http://k71.saaa.co.th/phpinfo.php?a[]=%3Cayoujizz.team
22:16:39: [-] already parsed – http://nortonsafe.search.ask.com/docs/privacy?geo=&prt=cr&o=APN11908&chn=&ver=
22:16:44: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for KeywordLuv with query “Incoming search terms for the article” KeywordLuv “du lich vung tau du lich vung tau dulichdau.com”
22:16:44: [ ] 000/003 [Page END] results on Yahoo for Trac with query “By Edgewall Software”
22:16:44: [ ] 000/000 [Page END] results on DuckDuckGo Vietnam for Joomla K2 with query “Please enter the email address for your account. A verification code will be sent to you. Once you have received the verification code, you wi
22:16:44: [ ] 000/010 [Page END] results on Startpage VN for XpressEngine with query inurl:”dispMemberSignUpForm” tun
22:16:45: [-] 090/218 whois/stats site already parsed – http://dulichdau.com.lut.fi/wiki/doku.php/wiki/dokuwiki
22:16:51: [+] 091/218 matches engine DokuWiki – http://www.eci.org/wiki/dokuwiki
22:16:51: [-] 091/218 PR-2 too low – http://www.eci.org/wiki/dokuwiki
22:16:51: [+] 092/218 matches engine DokuWiki – https://www.cvvm.fr/wiki/dokuwiki
22:16:51: [-] 092/218 PR-0 too low – https://www.cvvm.fr/wiki/dokuwiki
22:16:51: [ ] 000/002 [Page END] results on Yahoo vn for PHPInfo Exploit with query “PHP Variables” “Server API” “Build Date” “PHP Version 6.0.0-dev”
22:16:51: [-] already parsed – https://www.nortonlifelock.com/about/legal
22:16:53: [ ] 000/000 [Page END] results on MSN for Jisko with query “Login” “Normal version” “Public notes”

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Amb. Frankie Simonis

Last Updated: 13/05/2023

Views: 6177

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amb. Frankie Simonis

Birthday: 1998-02-19

Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

Phone: +17844167847676

Job: Forward IT Agent

Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.